Новини

Ден на Натура 2000 в гр. Поморие

*
21.05.2022 г.
Като част от кампанията ни, посветена на 30-годишнината на Натура 2000, отбелязахме Деня на натура в гр. Поморие на 21.05.2022г., съвместно с БФБ и  Посетителски център Поморийско езеро. 

Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитени зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Екипът на Зелени Балкани, заедно с екипа на БФБ и центъра, по проекти Нови хоризонти и Живот за Поморийската лагуна, проведохме събитие с информационен характер, на което запознахме посетителите, малки и големи, с любопитни факти и важни детайли от биологията на защитени видове в България. Най-интересното за всички присъстващи обаче безспорно беше възможността за наблюдение на птици в Поморийско езеро - гривеста рибарка, кокилобегач, саблеклюн и много други.

Разбира се, забавно продължение на това бяха и интерактивните игри - пъзели за защитени видове, които посетителите на събитието имаха възможността да наредят и да затвърдят знанията си за тях.

Благодарим на всички, които се включиха в събитието!


За контакти:
Поля Русева - координатор по проект, тел. 0894059156,
ptoncheva@greenbalkans.org


Турнето на Зелени Балкани и приятели по случай Натура 2000 се осъществява благодарение на: