Как да помогна

НАПРАВИ ДАРЕНИЕ

Подкрепяйки финансово нашата програма за проучване и опазване на китоподобните в Черно море, Вие допринасяте за опазването на дивата природа. Всеки принос е изключително важен и ценен! 

Работата на Зелени Балкани е съсредоточена основно в следните направления – проучвания, изграждане на капацитети и публични дейности. Направеното от Вас дарение може да подпомогне провеждане на научни експедиции; събиране и изследване на проби с цел установяване на здравословното състояние на китоподобните; обучение на доброволци за провеждане на мониторинг на китоподобните; повишаване на капацитета за проучване на китоподобните и много други полезни дейности! 
 

Защо да дарите средства на Зелени Балкани?

• Зелени Балкани е водеща организация в България по отношение на опазването на редки видове и местообитания.
• Вече над 25 години, Зелени Балкани работи за опазване на българската природа. За този период са осъществени успешно над 200 природозащитни и образователни проекта и организацията има значим принос за опазване на биоразнообразието и околната среда в страната ни. 
• Зелени Балкани “инвестира” в промяна на мисленото, нагласите, начина на живот и в екологичното образование. 
• В над 25-годишното си съществуване, Зелени Балкани се утвърди пред международните и националните институции, власти и донори като желан партньор и организация с висок авторитет и позитивен имидж. 

Къде отиват средствата за дарения?

80 % от даренията на граждани се насочват към преки природозащитни дейности, образователни и информационни кампании. Останалата част от средствата се използват за покриването на текущи разходи, без които организацията не би могла да съществува и работи. 

!!! Припомняме на всички наши дарители, че според българското законодателство те се ползват с данъчни облекчения, а именно:
- за физически лица - до 5% от годишния доход (виж чл.31, ал.1 от Закона за корпоративното подоходно облагане);
- за юридически лица - до 10% от годишната печалба (виж чл.22, ал.1 от Закона за корпоративното подоходно облагане).

 

Как можете да дарите средства?

Ако считате, че опазването на китоподобните в Черно море е важна и полезна кауза и бихте желали да допринесете за нея, независимо под каква форма (дарение, спонсорство или маркетинг, свързан с кауза), то ние ще ви предоставим пълна информация за конкретните нужди.

Ако се нуждаете от каквато и да е допълнителна информация, моля не се колебайте да се обърнете към нас!

За контакт: 

Димитър Попов - dpopov@greenbalkans.org,  тел.: 0885108712, 032 626977
Тези от Вас, които искат да направят дарение могат да изберат някоя от следните възможности:
  • Дарение на зададена от нас сума или сума по Ваш Избор
  • Корпоративни дарения
  • Целеви дарения
  • Дарения по ведомост
  • Допълващи дарения

Начини на плащане

Начините на плащане можете да видите тук
 


ИЗПРАТЕТЕ ДАННИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ДЕЛФИНИ

Проучванията на китоподобните в акваторията на България са малко и наличните данни за разпространение, численост, сезонна динамика, миграции, предпочитани зони, са изключително оскъдни. Събирането на всякаква информация от наблюденията на тези видове и създаването на национална база данни е изключително важно за запълване на научната празнота. Това ще бъде основата за набелязване на конкретни мерки за опазването на тези морски бозайници.
Ако живеете по Черноморското крайбрежие или работата Ви е свързана с редовно плаване в Черно море можете да помогнете в нашата мисия по проучване и опазване на делфините. Всяка помощ макар и малка е добре дошла и полезна!
 
От тук можете да изпратите данни за наблюдения на китоподобни (делфини), както и за намерени мъртви делфини. Формата можете да попълните от тук
Инструкции как да се провеждат наблюдения и реакция при намиране на мъртви делфини можете да откриете в секция Издания

Брошура за определяне на трите вида Черноморски китоподобни можете да намерите в секция Издания – Дипляна за делфините.
 


СТАНЕТЕ ДОБРОВОЛЕЦ

Най-добрия и лесен начин да помогнете за опазване на делфините директно е като станете доброволец към Консервационната програма за Черноморските китоподобни на Зелени Балкани. Участието Ви ще помогне за събирането на информация за тези малко познати морски обитатели чрез „гражданска наука” – събиране на данни за наблюдения или редовен мониторинг на целеви видове от любители.
Всеки може да стане доброволец – всичко от което се нуждаете е ентусиазъм, бинокъл и малко търпение. Ако живеят на Черноморското крайбрежие, прекарвате доста време там или планирате посещение на района можете да отделите малко време за наблюдения като запишете какво виждате или не виждате! Липсата на информация също е информация!

Въпреки че всякакви данни за наблюдения на делфини или морски свине по нашето крайбрежие е полезна за нас, от изключителна важност е доброволците да провеждат наблюденията най-малкото за определен период от време – например 1, 2, 5 или 8 часа. Няма определена продължителност на наблюденията – зависи от възможностите и времето, с което разполагате! Важно е да се записва с каква продължителност е било наблюдението, за да се анализират данните в последствие. Като правило наблюденията от сушата не се провеждат непрекъснато, а през определени интервали – 15 или 30 мин. Важно е да се записва информация за продължителност на наблюдението, място, дата, час, вид, брой  и информация за метеорологичната обстановка.

Инструкции как да се провеждат наблюдения и полеви бланки за записване на данните от наблюденията можете да откриете в секция Издания