Контакти


Конакт с нас


Пловдив 4004
ул. "Скопие" № 1, офис 9 и 10.

Тел.: 032 /62 69 77, 032/62 69 15
Факс: 032 /63 59 21

e-mail: office@greenbalkans.org