Новини

Лятна експедиция за проучване на морски птици и морски бозайници

*
06.08.2020 г.
Успешен завършек на осмата поредна експедиция за проучване и мониторинг на числеността на морските птици и китоподобните бозайници в българските териториални води на Черно море.

Експедицията се проведе в периода 29 юли – 3 август. След 71 часа прекарани в морето, изминати над 300 морски мили (540 км),  регистрирани 55 наблюдения на морски бозайници и над 300 наблюдения на морски птици, екипът ни успя да събере безценни данни за състоянието на популациите на тези толкова важни и индикаторни за черноморската екосистема видове.
Интересно впечатление направи ниският брой наблюдения на обичайно най-многочисления от трите вида китоподобни в нашето териториално море – морската свиня (Phocoena phocoena). Видът беше най-често регистриран по време на пролетната ни експедиция – от 29 май до 2 юни, като тази тенденция се запази и в началото на летния сезон и беше отчетена благодарение на редовно провежданите кампании за мониторинг на приулова на китоподобни бозайници в мрежи за риболов на калкан, които екипът ни провежда. Изненадващо най-много наблюдения бяха регистрирани на вида афала – 27, чиято популация обикновено е с най-ниска плътност.
От птиците най-многоброен (след гларусите, разбира се) се оказа видът малка чайка (Larus minutus) с над 70 наблюдения. Сравнително големите групи от хранещи се птици свидетелстват за приключил гнездови сезон, вече стартиралата миграция и постепенното изтегляне на птиците на юг. Наблюденията на активно хранещи се рибарки, чайки и други морски птици свидетелства за необходимостта им от натрупване на важни хранителни вещества и енергия за дългия път на юг.
По-интересни видове, които бяха наблюдавани по време на експедицията бяха малка чайка, малка черноглава чайка, речна чайка, гривеста рибарка, речна рибарка, среден морелетник и един средиземноморски буревестник.

Може би за повечето от вас ще е интересно да узнаят, че традициите на Зелени Балкани в морските експедиции и проучването на китоподобните стартират още през далечната 2006 г., когато екип ентусиасти, въоръжени с огромно желание и любов към природата, малка лодка и много търпение, изминава над 300 километра по крайбрежието ни. С това те полагат, образно казано, първата копка в проучването на видове, които до този момент в нашата страна са били основно обект на търговски интерес.

Грижата на нашия екип за състоянието на околната ни среда и природните екосистеми продължава. Влагаме цялото си време и усилия в това да опазим и завещаем на бъдещите поколения в добро състояние това, което нашите родители са завещали на нас.

За допълнителна информация:
Димитър Попов – моб. тел. 0885108712, e-mail: dpopov@greenbalkans.org
Галина Мешкова  – Зелени Балкани, e-mail: gmeschkova@greenbalkans.org