Новини

Приключи годишното изследване на приулова на делфини в Черно море!

...
06.07.2022 г. През настоящата година екипът ни продължи събирането на данни за приулова на черноморски китоподобни бозайници при риболова на калкан.

Данните от тази година се различават значително спрямо предходните три години, като съществена разлика се наблюдава в сезонното разпределение. В периода 2019-2021 г., нивото на приулов на китоподобни през пролетта винаги беше по-ниско спрямо това през лятото, но в настоящата година зависимостта беше обратна.

Обследвани бяха общо 77,26 км мрежи през пролетта и 52,1 км през лятото. Регистрирани са съответно 8 афали и 42 муткура през пролетта и 17 муткура през лятото. Съотношението на средните нива на приулов през пролетта спрямо лятото  на 2122 са 5:1, докато през 2019 то е 1:20; 2020 – 1:6 и 2021 – 1:1,04.

В хода на проучването бяха събрани проби от приуловените бозайници с цел проучване на техния здравословен статус, хранителен спектър, възрастова структура и ниво на опаразитяване.

Работата по проучване на делфините не винаги е романтична, както в представите на много хора. Но, всеки един аспект от нея е важен за изучаването и оцеляването им.

Екипът на Зелени Балкани традиционно работи в тази сфера, като усилията ни са насочени както към проучвания на численост и разпространение, така и към популяризация на основните заплахи за оцеляването им!

Подкрепете кампанията ни в Платформата.бг, за да продължим работата си!