Новини

Пролетна експедиция за проучване на делфините

Бебе афала
10.06.2022 г.
И тази година проведохме пролетна експедиция за проучване на делфините в българските териториални води на Черно море. Това се случи в периода 31 май – 5 юни. На наша страна беше и Посейдон, като през цялото време условията за наблюдение бяха отлични. Екипът ни успя да покрие всички предварително определени трансекти в максимално кратък срок и събра безпрецедентно количество данни за разпространението и числеността на морските ни бозайници.
За обща дължина на трансектите 425,7 километра регистрирахме 276 наблюдения с 506 индивида! С тези резултати отбелязахме своеобразен рекорд, откакто провеждаме тези експедиции, тоест вече 6 години. Големият брой наблюдения будят у нас не само въодушевление, но и тревога. Те съвпадат с вече натрупани други данни, както у нас, така и в други черноморски държави, показващи вероятно изместване на популациите на черноморските видове на юг, поради военните действия, които Русия провежда на територията на Украйна. Такова прогонване на видове от естествените им и предпочитани местообитания никога не завършва благоприятно. То води до стрес и изтощаване на прогонените животни, отслабване на имунната система, пренаселване на приемните територии и последващи вирусни и бактериални епидемии.
По отношение на отделните видове наблюденията изглеждат така – 221 на муткури, 28 на обикновени делфини и 23 на афали. Най-голямата регистрирана група беше смесена, от афали и обикновени делфини, хранещи се в залива пред гр. Приморско – 27 животни. Част от наблюденията на муткури също бяха на сравнително големи групи, от по 5 и повече животни, което е типично за този иначе несоциален вид само по време на миграция.
Експедицията ни приключи на 5 юни край северното крайбрежие, като и там отчетохме висока плътност на популацията на муткура. Обръщаме внимание на това, защото през следващите два дни в този участък се проведоха военни учения със стрелби в района на зенитния полигон на ВВС Шабла и прилежащата акватория на Черно море (по информация на МО). Данните ни, събирани в продължение на вече 6 години, показват, че конкретно в този участък и в този период от годината плътността на популациите, особено на муткурите, но и на другите два вида е най-висока! В допълнение към това периодът на провеждане на тези военни учения съвпада с периода на раждане и отглеждане на малки при делфините! Това означава, че всяка година по време на тези учения се нанася огромна вреда на популациите им. Човешкото въздействие в Черно море в последните десетилетия достигна нива, които могат да доведат до екологична катастрофа - унищожаване на местообитания, измиране на видове, намаляване на ресурсите.
Ето защо незабавното прилагане на мерки за всяко едно такова въздействие е изключително важно и не търпи отлагане! Взимайки предвид всичко това, ние от Зелени Балкани апелираме към всички компетентни органи и държавни институции за прилагане на мерки за намаляване на въздействието от провежданите ежегодни военни учения – промяна на периода на провеждане на ученията и назначаване на обучени/опитни наблюдатели, които да следят за намиращи се в близост животни преди провеждане на стрелби/експлозии. Опит и добри практики може да бъде заимстван от примера на ВМС на държави, които са постигнали огромен напредък в отношението си към средата и ресурсите – САЩ/NOAA.

За контакти:
Димитър Попов - dpopov@greenbalkans.org
Галина Мешкова - gmeschkova@greenbalkans.org