Новини

Проведе се некропсия на делфини в Тракийски университет – Стара Загора

Тракийски университет-Стара Загора
17.06.2022 г.
На 8 юни в Тракийски университет - Стара Загора бе направена некропсия на 6 индивида от вида черноморски муткур (морска свиня). Това е най-дребният вид делфин в нашето море, който е и с най-висока численост, обитава предимно крайбрежните води и предприема сезонни миграции, следвайки пасажите от риба. В изследването участие взеха и студенти по ветеринарна медицина, българско и чуждоезично обучение, обучаващи се във Ветеринарно медицинския факултет на Тракийския университет.

Целта на мероприятието е да бъде установена причината за повишената смъртност сред морските бозайници в Черно море през тази година. Данни за такова повишаване има от всички черноморски страни, без изключение. По данни на РИОСВ-Бургас откритите мъртви или бедстващи делфини от началото на годината в Бургаския регион до този момент са 55, като техният брой се променя ежедневно, благодарение на сигналите подавани от граждани на зеления телефон на екоинспекцията.

Животните, обект на некропсията, са 4 възрастни индивида от района на Ропотамо и две малки, на видима възраст под 1 година, които са били открити в контейнер за смет в Бургас с изрязани гръбни мускули (филета). Такъв тип изследване на делфини в лабораторни условия се извършва за първи път у нас. Това предизвика голям интерес от страна на преподаватели, експерти и студенти от ветеринарно медицинския факултет на Тракийски университет - Стара Загора. Изследвания ще се направят и от Агенцията по храните.

Събраните проби и техният последващ анализ ще покажат наличие на инфекциозни и заразни заболявания, от които делфините, като всички живи същества, често страдат. Една от работните хипотези е въздействие от военните действия, които се провеждат на територията на Украйна. Акустичното въздействие от подобни източници може да доведе до фатално увреждане на слуховия орган на делфините, което впоследствие да доведе до дезориентиране, неспособност да се храни и смъртта на животното.

Точната причина обаче ще бъде установена след анализа на пробите, като за целта е необходимо да бъдат събрани още данни. Затова апелираме всички да подават сигнали до съответната екоинспекция или на нашия сайт при намерени мъртви или живи делфини на брега.

За контакт:
Димитър Попов – dpopov@greenbalkans.org
Галина Мешкова – gmeschkova@greenbalkans.org