Резултати

  • Събрана е информация и база данни за случаите на изхвърлени мъртви китоподобни по Южното Черноморско крайбрежие на България за периода 2010-2015 г., която е публикувана на междунардната база данни за региона на Средиземно и Черно море – MEDACES, която се поддържа от Университета във Валенсия, Испания.
  • Пилотно прилагане на метода „Фото-идентификация на делфини” и изготвен първи каталог за южното българско черноморие – BULFINS 2012, включващ 20 индивида от вида афала и 3 от вида обикновен делфин.
  • Изготвени предложения за две методики за мониторинг на китоподобни към Националната система за мониторинг на биоразнообразието: „Проучване на изхвърлени на брега китоподобни” и „Фото-идентификация на китоподобни”.
  • Проведени са обучения на общинските еколози от всички черноморски общини как да действат при случаи на изхвърлени на брега мъртви китоподобни. На еколозите във всички 13 общини и експертите в РИОСВ Бургас и Варна са предоставени комплекти за обследване на изхвърлени на брега китоподобни.
  • Публикувано и разпространено „Ръководство за събиране на данни за изхвърлени на брега китоподобни (Cetacea) по Българското Черноморско крайбрежие”, налично свободно и в електронен вариант на линк
  • През 2013 г. сдружението се превърна и в първия официален партньор в България на ACCOBAMS - Споразумението за опазване на китоподобните в Средиземно, Черно море и съседните части на Атлантическия океан.  
  • Експерт на сдружението – Димитър Попов е член /заместник за Черноморски регион/ на Научната Комисия към ACCOBAMS - Споразумението за опазване на китоподобните в Средиземно, Черно море и съседните части на Атлантическия океан.
  • Представител на сдружението участва в експертния екип, определен от Секретариата на ACCOBAMS да изготви новата ревизирана версия на "План за опазване на китоподобните в Черно море" през 2014 г.
  • Експерти на сдружението участват при изготвянето на Националните доклади към ACCOBAMS. 


Доклади

Пилотни дейности по фотоидентификация на делфини по южното Черноморско крайбрежие на България (финален доклад) 10 Mb (pdf) свали
Създаване на капацитети в Българските Черноморски общини за действие при случаи на извърлени на брега китоподобни (финален доклад) 3 Mb (pdf) свали
Смекчаване влиянието на приулова за черноморския муткур (Phocoena phocoena relicta) в българските териториални води на Черно море (финален доклад) 2 Mb (pdf) свали


Статии

Проучване на разпространението и числеността на морските бозайници в българската акватория на Черно море чрез комбинирани визуални и акустични наблюдения 355 Kb (pdf) свали
Pilot Line-transect Surveys of Cetaceans in a Bulgarian Marine Protected Area: BG0001007 Strandzha Site 833 Kb (pdf) свали


Постери

Мрежа за мониторинг на изхвърлени на брега китоподобни в България: развитие и резултати 830 Kb (pdf) свали
Зимно разпространение на китоподобните в българската акватория на Черно море 304 Kb (pdf) свали
CeNoBS към осъществяването на мечта на поколения: общобасейново проучване на китоподобните в зоната на ACCOBAMS 2 Mb (pdf) свали
Употреба на пингъри като смекчаваща мярка за приулова на китоподобни при риболов на калкан в България 1 Mb (pdf) свали