Новини

Смекчаване влиянието на риболова върху китоподобните

*
21.03.2019 г.
На 17 март стартираха дейностите по проекта на Зелени Балкани за пилотно въвеждане в употреба на пингъри като смекчаваща мярка за приулова на черноморски муткури (морски свине) при риболова за калкан.
Проектът цели да събере данни за мащабите на приулова, причините за него, както и да анализира и подбере необходимите промени и мерки, които биха могли да го решат. За целта бяха закупени 200 броя пингъри, 140 от които са монтирани върху 33 км рибарски мрежи.
Пингърите представлява акустични репелентни устройства и са единственият за момента работещ метод за предотвратяване на приулова. Експерти на сдружението се присъединиха към екипажа на риболовен кораб „Елис” и документираха монтирането и пускането на устройствата в експлоатация. Следващ етап от процеса е събирането на рибарските мрежи, което предстои през първата половина на април, след което ще бъдат отчетени резултатите от проучването.

Огромен проблем не само в национален, но и в световен мащаб е заплитането на морски бозайници в риболовни мрежи. Данни от международни проучвания показват, че годишно над 300 000 китоподобни се заплитат и удавят в тях. За Черно море данни от минали проучвания за нивото на приулов показват, че това е едно от най-значимите човешки въздействия, като най-голямо е то върху морските свине. Опитите за използване на пингъри в Черно море са оскъдни.  Приуловът е проблем както за опазването на биоразнообразието, така и за рибарските общности. В интерес и на двете страни е провеждането на по-пълен и редовен мониторинг, за да бъдат взети навременни и адекватни мерки, които да са насочени към опазване на тези високо интелигентни бозайници в допълнение към защитата на поминъка на рибарите.

За контакти:
Димитър Попов - Зелени Балкани
тел. 0885108712, e-mail: dpopov@greenbalkans.org


Проект "Снижаване приулова на муткури в българските води на Черно море" се финансира от Аквариум Нова Англия, Бостън, САЩ в рамките на грант от Националната агенция на океанските и атмосферни изследвания на САЩ.

Тази информация не се разпространява официално от Националната агенция на океанските и атмосферни изследвания на САЩ (NOAA) и не трябва да се счита за официална позиция на агенцията.Информационните дейности се изпълняват от проект: