Новини

Участие на Зелени Балкани на Международна среща за приулов на уязвими видове

Екипът на Зелени Балкани
10.10.2022 г.
От 4 до 6 октомври в Малага (Испания) се проведе Международна среща посветена на приулова, в която участие взеха и представители на Зелени Балкани. Фокусът на срещата беше насочен основно върху текущото състояние на техническите съоръжения, разработвани за справяне с приулова на различни уязвими групи организми (китоподобни, птици, акули, корали и др.) в световен мащаб. Акцентирано беше и върху предизвикателствата, свързани с разработването и прилагането на програми за намаляване на приулова в различни места по света и типове риболов. На срещата присъстваха технически експерти и учени от цял ​​свят, извършващи дейности за мониторинг и намаляване на нивата на приулов.

На срещата експертите на Зелени Балкани имаха възможност да представят своя опит относно събирането на данни за приулова в Черно море, данните от използването на акустични репелентни устройства (пингъри), да обсъдят с колеги от цял свят ефективни решения за намаляване на приулова и начини за прилагане на най-добрите практики, както и обсъждане на бъдещи насоки.

Основни теми на срещата бяха:
• Мониторинг на приулова и изхвърлянето на улов;
• Изграждане на капацитети и практики относно смекчаващи мерки на местно ниво;
• Успешни решения и технологии за намаляване на приулова; нови предложения за смекчаване на пруилова в промишления и дребномащабния риболов;
• Мониторинг на приулова при любителски риболов;
• Управление и политика;
• Гражданска наука в подкрепа на програми за смекчаване на приулова.