Наблюдение на делфини


Форма за наблюдени на китопоодобни
Полезни ръководства

Ръководство за събиране на данни за изхвърлени на брега китоподобни (Cetacea) по българското Черноморско крайбрежие

Методика за Фотоидентификация на китоподобни (делфини)

Методика за наблюдения от стационарна точка на брега


Легенда


Поведение


Код
Поведение Описание
Пл Плуване Животните се движат целенасочено и постоянно.
Х Хранене Животните се опитват да ловуват, което е очевидно по скачаща риба по повърхността. Няма контакти между индивидите.
Со Социализиране Животните се вижда да скачат, преследват, често има контакт между тях.
Ск Скачане Скачат изцяло над водата.
П Почивка Животните плуват бавно в стегната група. Движенията са по-бавни сравнени с тези при активно плуване.

Състояние на морето


Код

Описание

Вятър, m/s

Вълни, m

 Условия на морето

0

Безветрие

<1

0

Без вълнение. Морето е като огледало.

1

Тих вятър

1–2

  0–0.2

Малки вълнички без гребени.

2

Лек бриз 

2–3

0.2–0.5

Малки вълнички. Без "бели зайчета"

3

Слаб вятър

4–5

 0.5–1

Големи вълнички, малко "бели зайчета".

4

Умерен вятър

6–8

 1–2

Малки вълни, много "бели зайчета".

5

Полусилен вятър

9–11

 2–3

Умерени вълни с много "бели зайчета", включително спрей.