default

Издания

Публикациите и изданията са важна част от дейността на Зелени Балкани. 
Те са резултат от работата по различните направления и програми на организацията.


До момента са издадени:
  • над 70 доклада и научни публикации в сферата на опазване и проучване на биологичното разнообразие, опазване на околната среда, природозащитно законодателство и политики; над 15 дипломни работи са разработени с незаменимото съдействие или като част от дейностите на Зелени Балкани;
  • над 20 книги - авторски публикации, сборници, преводни издания и пр.;
  • десетки популярни, информационни и рекламни издания, насочени към повишаване на обществената ангажираност за опазване на природата (близо 30 вида плакати, над 20 дипляни, десетки видове стикери, флаери и др.);
  • от 2001г. Организацията издава бюлетин.