default

Лого на Зелени Балкани

Логото на Зелени Балкани представлява листо и плод на конски кестен (Aesculus hippocastanum).

Конският кестен е ендемит, който се среща единствено на Балканския полуостров.

При създаването на организацията кестенът е избран сред многото други емблематични видове (като кафявата мечка, румелийското подрумиче и пр.), като знак, който е силен символ и е „разпознаваем” за хората. В същото време той изразява идеята, вдъхновила създаването на организацията – опазването на биоразнообразието на България и Балканите. Предложението за логото е дадено от Христо Николов, а веднага след избора му е започнало неговото изобразяване на транспарантите и кореспонденцията на организацията. Първите графични варианти са разработени от Пламен Пеев, а следващите от  Любомир Андреев и  Таньо Марков.

Конският кестен е дърво с височина до 30 м и диаметър около 1 м. Естествено е разпространен в Албания, Гърция, Македония и България от 1000 до 1300 м н.в. (култивира се почти в цяла Европа, главно за декоративни цели – в паркове и градини).
В България е запазено едно единствено реликтно находище на този вид в резерват Дервиша в Преславския Балкан.

Тук може да проследите „историята” на нашия запазен знак:


Логото е запазеният знак на организацията, чието ползване не е позволено без нейно разрешение.
Ако се нуждаете от логото ни за определена цел, може да се свържете с нас.