Български Български   Английски Английски  

Билатерален немско-български, партньорски, проект за подпомагане прилагането на НАТУРА 2000 в България:
"Опитът на Германия при транспониране на правовите норми на ЕС: Натура 2000 – управление и финансиране"
Научи повече
Новини
Ден на Черно море във Враца [ 13.11.2023 ]
В края на октомври г-жа Гергана Комитска и Екоклуб „Детелини“ от училище Хр. Ботев, гр. Враца отбелязаха деня на Черно море в училище с презентация, дискусия и викторина.
 
 
повече >>
Материали за деня на Черно море и брадатия лешояд [ 06.11.2023 ]
В края на октомври ученици от Основно училище "Кочо Честеменски" с. Динката бяха запознати с материалите за делфинчето Кая и брадатия лешояд Тонто.
 
 
повече >>
Предложението за продължаване използването на глифозат не беше прието от страните членки [ 25.10.2023 ]
Продължаването на срока за използване на глифозат не беше прието от страните членки на ЕС. Страните, които твърдо казаха „Не“ са Австрия, Хърватия и Люксембург. 
 
повече >>
Нощ на прилепите в Пловдив [ 06.10.2023 ]
В края на септември (29-ти) се проведе ежегодната нощ на прилепите в Пловдив. Към организаторите от Зелени Балкани се присъединиха РИОСВ Пловдив, в лицето на Милослава Михайлова, ПР на РИОСВ Пловдив, както и Спелео клуб „Пълдин“ и Регионален природонаучен музей – Пловдив.
 
 
повече >>
Екологично обучение на децата от ДГ “Дора Габе” – гр. Шабла [ 29.08.2023 ]
По инициатива на ДГ “Дора Габе” – гр. Шабла и в изпълнение на проект, финансиран от ПУДООС „Зелена занималня на открито“, с подкрепата на Община Шабла и сдружение „Зелени Балкани“, на 28 август малчуганите от ДГ “Дора Габе” се запознаха с обитателите на Шабленското и Дуранкулашкото езеро и по-специално със световно застрашения вид червеногуша гъска. 
 
повече >>
Обичайната спирка - Детски отдел на библиотека Родина в гр. Стара Загора [ 04.08.2023 ]
Темата ни тази седмица в Детски отдел на Библиотека Родина беше за лешоядите в България и червеногушите гъски.
 
повече >>
Натура 2000 в България официален сайт
green balkans

_LANG_CORNER_FACEBOOK_ICON_LBL