Български Български   Английски Английски  

Билатерален немско-български, партньорски, проект за подпомагане прилагането на НАТУРА 2000 в България:
"Опитът на Германия при транспониране на правовите норми на ЕС: Натура 2000 – управление и финансиране"
Научи повече
Новини
На 22 март отбелязваме Деня на Земята [ 19.04.2021 ]
Възстанявяването на нашата Земя зависи от всеки един от нас, не само защото сме загрижени за природата, а защото живеем тук. Тази година темата на световната инициатива е Restore Our Earth – Възстановете нашата Земя.
 
повече >>
В седмицата на гората – завръщане на дивата коза в Природен парк „Сините камъни“ [ 09.04.2021 ]
Регистрираното животно е възрастен мъжки индивид, било е наблюдавано да се храни и почива в скалните местообитания на територията на Природен парк „Сините камъни“. Въпреки че дивата коза е в списъка на фауната на парка, то последните данни за присъствието й датират от преди десетилетия.

 
повече >>
Mащабен графит по проект на Зелени Балкани ще бъде изрисуван на EVN сграда в Пловдив [ 07.04.2021 ]
Графитът ще представи символа на природозащитата в България – брадатия лешояд

 
 
повече >>
Фотоизложбата на Зелени Балкани за НАТУРА 2000 е експонирана в Екомузей с Аквариум - град Русе [ 07.04.2021 ]
От понеделник - 5ти април изложбата "Натура 2000 в България" е експонирана в привходната зала на Екомузей с Аквариум - град Русе.
 
повече >>
Онлайн викторина за лешоядите, насочена към 5-ти и 6-ти клас от проектните територии [ 26.03.2021 ]
За да достигнем по-широко разбиране за опазването на лешоядите и за да се повиши подкрепата и грижата на обществото за защитените зони и видове, Ви каним да се включите в ОНЛАЙН викторината „Лешоядите – санитари на природата“
 
повече >>
Национална Онлайн викторина за Натура 2000, прилепи и китоподобни за 8-ми и 9-ти клас от цялата страна [ 26.03.2021 ]
За да запознаем и Вас с уникалните характеристики на прилепите, делфините и техните местообитания, екипът на проект „НАТУРА 2000 в България – Нови хоризонти” Ви кани да се включите в онлайн викторината „НАТУРА 2000, прилепи и китоподобни“.
 
 
повече >>
Натура 2000 в България официален сайт
green balkans

_LANG_CORNER_FACEBOOK_ICON_LBL