Български Български   Английски Английски  

Билатерален немско-български, партньорски, проект за подпомагане прилагането на НАТУРА 2000 в България:
"Опитът на Германия при транспониране на правовите норми на ЕС: Натура 2000 – управление и финансиране"
Научи повече
Новини
Съвместна викторина на Зелени Балкани и Kaufland България в подкрепа на защитените видове [ 11.01.2021 ]
В края на изминалата 2020 година Kaufland България и Зелени Балкани обединиха усилия в информационна кампания за защитените видове, чиято цел е образователна, но също и финансова подкрепа за природозащитните дейности на Зелени Балкани.
 
повече >>
Живот за Поморийската лагуна [ 08.12.2020 ]
Тригодишен консервационен проект по програма LIFE на Европейската комисия започва в Поморийско езеро. Проектът обединява нестопанския (две български екологични организации), научния (френска биологична станция) и стопанския (частен бизнес, който оперира в езерото) сектор.
 
повече >>
Онлайн награждаване в Националния конкурс за ЗЕЛЕНА журналистика „ДИВ КЕСТЕН” [ 03.12.2020 ]
В неделя (6-ти декември ) от 16 ч чрез платформата Zoom и онлайн чрез FaceBook ще проведем официалната церемония по награждаване на победителите в конкурса “ДИВ КЕСТЕН” за ЗЕЛЕНА журналистика.
 
повече >>
Декември - месец на малкия корморан [ 01.12.2020 ]
Малкият корморан (Microcarbo pygmaeus) е вписан като застрашен от изчезване в Червената книга на Република България, защитен на територията на цялата страна (ЗБР) и обект на опазване от екологичната мрежа НАТУРА 2000.
 
повече >>
Прилепни съседи [ 24.11.2020 ]
Споделяме с Вас поредния случай на съжителство на хора и прилепи.
 
повече >>
Ясни са 15-те финалиста, сред които ще бъдат избрани победители в конкурса за ЗЕЛЕНА журналистика ДИВ КЕСТЕН [ 16.11.2020 ]
Днес обявяваме имената на журналистите, които бяха номинирани през последния месец и половина за участие в нашия конкурс Див кестен за ЗЕЛЕНА журналистика.
 
повече >>
Натура 2000 в България официален сайт
green balkans

_LANG_CORNER_FACEBOOK_ICON_LBL