Български Български   Английски Английски  

Билатерален немско-български, партньорски, проект за подпомагане прилагането на НАТУРА 2000 в България:
"Опитът на Германия при транспониране на правовите норми на ЕС: Натура 2000 – управление и финансиране"
Научи повече
Натура 2000 в България официален сайт

[ 26.03.2021 ] Национална Онлайн викторина за Натура 2000, прилепи и китоподобни за 8-ми и 9-ти клас от цялата страна
Зелени Балкани е национална, неправителствена, природозащитна организация, работеща вече над 30 години в сферата на опазването на редки и застрашени видове и техните местообитания.

С грижа за средата, в която живеем, Европейският съюз поставя началото на екологична мрежа от свързани помежду си сухоземни и морски територии. НАТУРА 2000 е най-голямата мрежа от защитени зони в света. В България мрежата от защитени зони покрива 34.4% от цялата територия на страната – това са както сухоземни, така и морски зони.

Зелени Балкани, както и други природозащитни организации, работят за опазването и съхраняването на всички тези уникални места в България и техния живот. Едно от направленията, в които сме концентрирали усилия е опазването прилепите и китоподобните в България и Черно море. Някои от прилепите и делфините, са вписани в Директивата за местообитанията, което означава, че техните територии и местообитания са под защита от екологичната мрежа НАТУРА 2000 и за целите на тяхното опазване, се обявяват защитени зони.

За да запознаем и Вас с уникалните характеристики на прилепите, делфините и техните местообитания, екипът на проект „НАТУРА 2000 в България – Нови хоризонти” Ви кани да се включите в онлайн викторината „НАТУРА 2000, прилепи и китоподобни“, която тази година посвещаваме на бозайниците под водата и във въздуха.

► Кой може да се включи?
• Викторината е насочена към учениците от 8-ми и 9-ти клас от училищата на територията на цялата страна.

► Какво е необходимо да направите?
• Включете се в нашата онлайн Google класна стая на Зелени Балкани и викторината. Там може да разгледате ресурсите с информация за видовете – видеоклип на презентация, ултразвуци на прилепи, както и снимки на китоподобни.
КОД за включване: https://classroom.google.com/c/MzA3NjY1NDA2ODY5?cjc=3ytebpr
Ако имате проблем с достъпването на виртуалната класна стая и Вашето училище не работи с e-mail-ли в Gmail платформата, сме направили споделена папка, от където може да свалите презентацията, видеото и снимките - тук : https://drive.google.com/drive/folders/1lSaMOJi4TcgEXmSYV9ALvocfFgtoKS0B?usp=sharing


• Освен това сме планирали на 12 април от 18 ч. да проведем онлайн презентации за прилепите, китоподобните и Натура 2000 чрез платформата Zoom (https://zoom.us/j/96163205691?pwd=b00vbTBQYjlUUWcvQytRM1g0UnlJdz09), в която може да се включи всеки. Може да следите информацията за презентациите на нашия уеб сайт и фейсбук страница.


• Ако сте учител/преподавател на 8 или/ и 9 клас и желаете да се включите в нашата викторина -  попълнете следния онлайн формуляр https://forms.gle/sjrWvRonRQVuah9f6 до 14 април. и Необходимо е да се впишат имената на преподавателя, име на образователна институция, населено място, телефон и e-mail на лицето за контакт, предварителен брой на учениците, както и ориентировъчна дата за провеждане.

• След като се регистрирате, колега от Зелени Балкани ще се свърже с Вас, за допълнително уточняване за провеждане на онлайн викторината.

• След като се запознаете с информацията във виртуалната класна стая и се регистрирате за участие, можем да създадем специална, само за Вашия клас, виртуална стая. В нея ще добавим Вашите ученици, за да могат да се запознаят с информацията и да се подготвят за въпросите. В уговорения с Вас ден до 30 април, ще публикуваме въпросите от викторината под формата на Google формуляр, който всеки ученик самостоятелно ще може да попълни.

• Викторината ще бъде проведена ОНЛАЙН до 30 април, чрез платформата Google Classroom ИЛИ с линк за достъп до електронен формуляр.

Зелени Балкани си запазва правото да преустанови записването по-рано, ако се съберат достатъчен брой кандидати, съответстващи на бройката награди.
 
► Наградите!

• Ι награда – настолна игра за видове от НАТУРА 2000 + книга албум за Натура 2000 + канче
• II награда – настолна игра за видове от НАТУРА 2000 + бъфче (шалче)
• III награда – настолна игра за видовете от Натура 2000 + молив от рециклиран материал.
Всички участници и техните ръководители ще получат сертификат за участие, както и допълнителни информационни и образователни материали.


► Награждаването...

Наградените участници ще бъдат обявени на сайтовете на Зелени Балкани и проект "НАТУРА 2000 в България – Нови Хоризонти", на нашата фейсбук страница на 21 май, когато е официалният Ден на НАТУРА 2000.

За въпроси и предложения, може да се свържете с нас тук:
Анелия Павлова – e-mail: apavlova@greenbalkans.org; тел.: +359899269576

  • наградите наградите
  • наградите наградите
  • наградите наградите


_LANG_CORNER_FACEBOOK_ICON_LBL