Български Български   Английски Английски  

Билатерален немско-български, партньорски, проект за подпомагане прилагането на НАТУРА 2000 в България:
"Опитът на Германия при транспониране на правовите норми на ЕС: Натура 2000 – управление и финансиране"
Научи повече
Натура 2000 в България официален сайт

[ 07.04.2021 ] Mащабен графит по проект на Зелени Балкани ще бъде изрисуван на EVN сграда в Пловдив
Oт началото на април 2021 г. стартира изобразяването на първия мащабен графит в Пловдив по проект "НАТУРА 2000 в България - Нови хоризонти" LIFE17 GIE/BG/371 на „Зелени Балкани“ по програма LIFE на EС. Предвижда се да бъде изобразен брадат лешояд, който е символa на българската природозащита. Мястото на графита е външна фасада на сграда на EVN с адрес бул. „Васил Левски“ 236 в Пловдив, в непосредствена близост до входа на ТЕЦ Пловдив Север.

По този начин Пловдив се нарежда сред градовете в България, в които ще се изрисуват емблематични видове от европейско природозащитно значение.

Изобразителните дейности ще се извършват от художници от студио „140 идеи“ - едни от известните графити-артисти в България. Очаква се срокът за изпълнението да продължи около седмица. Дружеството е осигурило необходимите технически средства за спазване нормите на безопасност.

По същите дейности до момента EVN съдейства на художниците от студио „140 идеи” за изобразяването на графит на белошипа ветрушка на фасадата на училище в Свиленград.


Любопитни факти за брадатия лешояд:
  • Брадатият лешояд (Gypaetus barbatus) е едра граблива птица, която поради редица заплахи е изчезнала от България в средата на 80-те години. Въпреки това редица природозащитни организации в България изпълняват дългогодишни планове и проекти за връщането на вида в страната. Той е обект на опазване в Европейската мрежа НАТУРА 2000.
  • Брадатият лешояд е най-едрия лешояд в Европа. Неговите размери са внушителни – размахът на крилете достига до 2,8 m, а теглото му до 8 kg.
  • Брадатият лешояд се счита за символа на българската природозащита – неговият силует се поставя на всяка защитена територия и дърво в страната.
  • Всички лешояди са обединени под прозвището „санитари на дивата природата”, защото се хранят с умрели животни, а брадатият лешояд – и с кости. Така тези птици пазят животните и хората от разпространение на болести и зарази.


EVN България подпомага усилията на „Зелени Балкани“ за завръщането на вида в страната, като изпълнява проекти за обезопасяване на опасни за птиците въздушни електропроводи от електроразпределителната мрежа.

Съвместните дейности следват дългогодишното сътрудничество между двете организации в дейности за защита на околната среда.

Повече за екологичната мрежа Натура 2000:
Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 34 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.


За повече информация:
Елена Стоева – Ръководител на проекта „НАТУРА 2000 в България Нови Хоризонти“ – тел. 0887574699, e-mail: etilova@greenbalkans.org
Венцислав Йосифов – „140 идеи“, тел. 0895689284
Крум Косев – EVN България, тел. 0882834972 
  • в действие в действие
  • в действие в действие
  • Символът на българската природа Символът на българската природа


_LANG_CORNER_FACEBOOK_ICON_LBL