Български Български   Английски Английски  

Билатерален немско-български, партньорски, проект за подпомагане прилагането на НАТУРА 2000 в България:
"Опитът на Германия при транспониране на правовите норми на ЕС: Натура 2000 – управление и финансиране"
Научи повече
Натура 2000 в България официален сайт

[ 07.04.2021 ] Фотоизложбата на Зелени Балкани за НАТУРА 2000 е експонирана в Екомузей с Аквариум - град Русе
От понеделник - 5ти април изложбата "Натура 2000 в България" е експонирана в привходната зала на Екомузей с Аквариум - град Русе.

Изложбата представя 30 атрактивни фотоса, на красиви местообитания и видове с европейско консервационно значение.

Снимките са на фотографа Емил Енчев, както и от фотоархива на Зелени Балкани. Идеята на изложбата е да популяризира пред широката общественост, значението на Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България, като важен инструмент за съхраняване на най-ценните природни кътчета в страната ни, както и да привлече обществена подкрепа за тяхното дългосрочно опазване.

В залата ще бъде представени и краткия информационен клип, изготвен от Хоби ТВ, като част от съвместните дейности със Зелени Балкани, като част от проекта "Натура 2000 в България - Нови хоризонти".

Изказваме сърдечна благодарност на гостоприемните ни домакини от Екомузей с Аквариум - град Русе!

Натура 2000
Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

За контакт:
Елена Стоева – Ръководител на проекта „НАТУРА 2000 в България Нови Хоризонти“
тел. 0887574699, e-mail: etilova@greenbalkans.org

 


_LANG_CORNER_FACEBOOK_ICON_LBL