Български Български   Английски Английски  

Билатерален немско-български, партньорски, проект за подпомагане прилагането на НАТУРА 2000 в България:
"Опитът на Германия при транспониране на правовите норми на ЕС: Натура 2000 – управление и финансиране"
Научи повече
Натура 2000 в България официален сайт

[ 09.04.2021 ] В седмицата на гората – завръщане на дивата коза в Природен парк „Сините камъни“

Регистрираното животно е възрастен мъжки индивид, било е наблюдавано да се храни и почива в скалните местообитания на територията на Природен парк „Сините камъни“. Въпреки че дивата коза е в списъка на фауната на парка, то последните данни за присъствието й датират от преди десетилетия.
 
Разбира се, за трайното завръщане на вида на територията на парка, е нужно сериозно подсилване на популацията с достатъчно екземпляри от другите български планини, където видът е в по-добро състояние. Надяваме се Изпълнителна агенция по горите, МЗХГ и ЮИДП Сливен да приемат присърце тази идея за да бъде тя осъществена! Разчитаме на ловците да проявят отговорност, а жителите на Сливен и околностите да проявят бдителност за да опазим този символ на планината.
 
Това е поредното придвижване на вида на изток, след като преди няколко години бяхме зарадвани от появата му в друг природен парк от системата на горите – „Българка“. Сегашното наблюдение е на отстояние около 65 км от границите на ПП „Българка“ и на 100 км от НП „Централен Балкан“, където видът бавно, но устойчиво увеличава числеността си благодарение осигурената охрана и грижи за него. Несъмненно основната заслуга за това естественно разселване е на Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“ и МОСВ, на които разчитаме и в бъдеше да се грижат за увеличаване популацията на този рядък вид.
 
Дивата коза е важна и за завръщането на брадатия лешояд - загинали през тежката зима животни са основен хранителен ресурс за този вид в тези сурови скални терени. Така например, дивата коза е сред основните източници на храна за популацията на брадатия лешояд в Алпите. Брадатият лешояд - символ на българската природозащита, за съжаление, е изчезнал от българското небе. Но последното доказано гнездово находище на вида в България е регистрирано именно тук - в резерват „Кутелка” над Сливен, отново в границите на Природен парк „Сините камъни“.

Зелени Балкани заедно с партньорски организации от десетилетия работят за завръщането на брадатия лешояд в България. Вие също можете да се присъедините към нашите усилия.

Допълнителна информация:
Дивата коза е записана в Червената книга на България в категорията „застрашен подвид“ http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol2/Rurupica.html
В миналото се е срещал в подходящите местообитания на всички български планини. След войните през 20 век населението се сдобива с далекобойни и точни карабини, с което убиването на дивите кози се улеснява значително. В крайна сметка, числеността им е съкратена минимум 10 - 20 пъти от първоначалният размер на популацията. Следващият удар върху популацията бе предизвикан от политическата нестабилност и разрушаване ловностопанските традиции след 1989 г.
През последните 20 години видът бавно се възстановява, основно в границите на Националните паркове и държавни ловни стопанства в Родопите. Въпреки това не са редки случаите на бракониерство.
 
Повече за вида можете да прочетете в Плана за действие за вида:  https://bbf.biodiversity.bg/document-295, който е с изтекъл срок, но в момента е в процес на обновяване.

За контакт:
Симеон Марин - Координатор полеви дейности по проект "Светло бъдеще за черния лешояд" LIFE14/NAT/BG/649, 
e-mail:  smarin@greenbalkans.org
моб. тел. 088 9223173Любителско клипче, заснето с оптична тръба:


  • Дива коза, наблюдавана в Природен парк Дива коза, наблюдавана в Природен парк "Сините камъни".
  • Дива коза в Природен парк Дива коза в Природен парк "Сините камъни".
  • * *
  • * *

  • * *
  • * *
  • * *
  • * *

  • Брадат лещояд. Снимка  Алис Мелконян Брадат лещояд. Снимка Алис Мелконян


_LANG_CORNER_FACEBOOK_ICON_LBL