Български Български   Английски Английски  

Билатерален немско-български, партньорски, проект за подпомагане прилагането на НАТУРА 2000 в България:
"Опитът на Германия при транспониране на правовите норми на ЕС: Натура 2000 – управление и финансиране"
Научи повече
Натура 2000 в България официален сайт

[ 11.08.2015 ] Проверка на екип на Зелени Балкани за мъртвите дефини край Крапец
В неделя екип на Зелени Балкани провери на място сигналите за изхвърлени на брега  мъртви делфини край Крапец.
За съжаление в рамките на един ден някои от телата на китодобните липсваха. Бяха останали само тези, които са изхвърлени на неохраняемите плажове. От информацията ни за 5 малки делфина, бяха намерени 2 – един млад и един възрастен екземпляр от вида морска свиня. Причината за голямата смъртност на китоподобните и то предимно млади, не е ясна и за нас. Изискват се доста проучвания и изследвания, които все още не можем да направим. Но при такава висока смъртност, Министерството на околната среда и водите трябва да разпореди проверка, след като само за изминалите няколко дни при нас постъпи информация за 12 изхвърлени на брега китоподобни бозайници. В съотвествие с Решения на Споразумението за опазване на китоподобните бозайници в Средиземно, Черно море и прилежащата акватория на Атлантически окен (ACCOBAMS) при случаи на масова смъртност е необходимо да се извършат аутопсии и проведат подробни изследвания с цел установяване причините за това.

Причините за смъртта на китоподобните бозайници може да са много: старост; оплитане в  рибарски мрежи и удавяне; отрови; бракониерство. Последните години в българската акватория на Черно море се появява още една вероятна причина: проучванията за нефт и газ със сеизмично картиране, което предизвиква огромен шум под вода.
Въпреки смъртта на делфините, това обстоятелство също носи много информация за бъдещото им опазване. През летните месеци много хора почиват по крайбрежието и имат възможност да сигнализират за намерени мъртви делфини, но не знаят какво трябва да направят.

Премахването на намерени мъртви животни от всякакви видове е нужно да се организира от кметовете по места в съответствие със Закона за ветеринарномедицинската дейност. Трите вида китоподобни бозайници са защитени, така че за преместването на намерените мъртви екземпляри е нужно разрешително от Министерството на околната среда и водите. Всички черноморски общини са информирани за тази нужда и са поканени да си набавят нужното разрешително с цел спазване на законовите процедури.

Ето какво може да направите, ако по време на почивката ви по морето се натъкнете на изхвърлен на брега делфин:
  • Подавате сигнал на зеления телефон на Регионална Инпекция по Околна Среда и Води Варна (тел: 052/678848) Бургас (тел: 056/813212) или до дежурния от съответната община.
  • Ако това се случва по време на уикенда, няма голям шанс да намерите РИОСВ или някой Общински еколог, тогава може да звъннете на 112
Зелени Балкани от години провежда дейности, насочени към проучването и опазването на китоподобните бозайници в България, но информацията за тях е крайно недостатъчна. Ето защо ще сме благодарни, да ни изпращате информация, ако намирате изхвърлени на брега морски бозайници. Минималната информация:
  • Снимайте животното от различни страни, опитайте се да премерите дължината му и си запишете координатите на мястото /ако иматеGPS/ или опишете най-близкия ориентир. Запишете дата и час на намирането. Тези данни изпращайте на office@greenbalkans.org или dpopov@greenbalkans.org

_LANG_CORNER_FACEBOOK_ICON_LBL