Български Български   Английски Английски  

Билатерален немско-български, партньорски, проект за подпомагане прилагането на НАТУРА 2000 в България:
"Опитът на Германия при транспониране на правовите норми на ЕС: Натура 2000 – управление и финансиране"
Научи повече
Натура 2000 в България официален сайт

Международен ден на делфините - 5 юни 2015 [ 05.06.2015 ]
За първи път в България, Зелени Балкани като партньор на ACCOBAMS, ще организира провеждането на празника в гр. Поморие, Посетителски център „Поморийско езеро“ на 5 юни 2015 от 11 ч.
 
повече >>
Четвърта работна среща на партньорите от MC-Salt [ 18.05.2015 ]
В периода 11-13 май се проведе четвъртата работна среща по проект LIFE10/NAT/IT/256 „Екологично управление и консервация в Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни” в Комакио, Италия.
 
повече >>
Посетителски център „Поморийско езеро” – част от инициативата „100 Национални туристически обекта” на БТС [ 14.04.2015 ]
През изминалата седмица прилючи процедурата по кандидатстване и посетителски център „Поморийско езеро” вече придоби статута на официален партньор на БТС и е включен в инициативата „Опознай България – 100 Национални Туристически Обекта”. 
 
повече >>
Пътешествията на гривестите рибарки от Поморие [ 04.03.2015 ]
Гривеста рибарка (Sterna sandvicensis) излюпена през 2012 г. в колонията на Поморийско езеро и маркирана с цветен пръстен на 26 юни същата година е наблюдавана в Piemanson, Делтата на р. Рона (ЗЗ Камарг) на средиземноморския бряг на Франция на 28 април 2014 г. 
 
повече >>
Екип на Зелени Балкани проведе образователни срещи с деца от района на езерото Дуранкулак [ 21.02.2015 ]
С цел да повиши заинтересоваността и познанията на младите хора по отношение на червеногушата гъска и актуалните екологични въпроси, екип на Зелени Балкани се срещна с деца от училищата в с. Спасово, общ. Генерал Тошево и с. Дуранкулак, общ. Шабла.
 
 
повече >>
Признание за Поморийско езеро на осмата европейска среща на Рамсарска Конвенция [ 31.10.2014 ]
Експерт на Зелени Балкани взе участие в осмата европейска среща на страните, ратифицирали Рамсарската конвенцията за опазване на влажните зони. Голямо признание за природното богатство на Поморийско езеро и работата на Зелени Балкани, беше получената втора награда за клипа „Поморие – дивата лагуна”. Клипът беше награден на конкурса за видеоклипове и филми, проведен по време на международния форум.
 
повече >>
Обмяна на опит с природен парк „Сечовленски солници” в Словения [ 30.05.2014 ]
Миналата седмица екип на „Зелени Балкани” посети природен парк „Сечовленски солници” в Словения с цел обмяна на опит.
 
повече >>
Трета работна среща на партньорите от MC-SALT [ 30.05.2014 ]
От 19 до 21 май в Регионалния природен парк „Камарг”, Франция се проведе третата работна среща на партньорите по проект MC-SALT „Екологично управление и консервация в Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни“, осъществяван с подкрепата на финансовия инструмент LIFE на ЕС. „Зелени Балкани” е партньор по проекта с дейности в района на Поморийско езеро.
 
повече >>
Зелени Балкани обявяват конкурс за длъжността Технически сътрудник [ 29.01.2014 ]
Зелени Балкани обявяват конкурс за длъжността Технически сътрудник в офиса на Организацията в Стара Загора. Допълнителна информация за конкурса и нужните документи е представена в обявата по-долу...
 
повече >>
Информационна кампания за червеногушата гъска стартира в Шабла и Дуранкулак [ 20.01.2014 ]
На 17.01.2014 г. екип на Зелени Балкани проведе информационно-образователна кампания с деца от гр. Шабла, с. Дуранкулак и околните населени места.
 
повече >>

prev 1 2 3 4 5 6 7 8 . . . . 28 29 30 31 32 33 34 35 next

_LANG_CORNER_FACEBOOK_ICON_LBL