Български Български   Английски Английски  

Билатерален немско-български, партньорски, проект за подпомагане прилагането на НАТУРА 2000 в България:
"Опитът на Германия при транспониране на правовите норми на ЕС: Натура 2000 – управление и финансиране"
Научи повече
Натура 2000 в България официален сайт

Осемнадесета работна бригада на Поморийско езро. [ 10.09.2013 ]

От 31 август до 8 септември 2013 г. в рамките на проект LIFE10/ NAT/IT/256 "Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни", се проведе традиционна бригада на Поморийско езеро, организирана от Зелени Балкани.

 
повече >>
Природозащитна лятна ваканция: Деца на „Поморийско езеро“ 2013 [ 31.08.2013 ]
От 26 до 31 август ще се проведе природозащитната лятна ваканция за деца на брега на Поморийско езеро, насочена към подобряване на местообитанията на редките птици в района на солената лагуна.
 
повече >>
Втора фаза от премахване на инвазивни растителни видове от ЗЗ „Поморие” [ 17.06.2013 ]
През изминалите дни в периода 13-16 юни се проведе работна бригада по премахването на инвазивни видове растения от пясъчната ивица, разделяща Поморийско езеро от Черно море, част от проекта MC-SALT Екологично управление и консервация в Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни, осъществяван с подкрепата на финансовия инструмент LIFE на ЕС.
 
повече >>
Новоизграденото местообитание за водолюбиви птици в Поморийско езеро подпомага целите на Европейската стратегия за биоразнообразие 2020 [ 22.05.2013 ]
Огромен успех бе отчетен от специалистите на „Зелени Балкани” по отношение на новоизградения остров за гнездене и почивка на редки и застрашени видове птици в Поморийско езеро.
 
повече >>
В Смолян се състоя заключителната работна среща по проект Създаване на капацитет за устойчиво развитие на гроите в Област Смолян [ 26.04.2013 ]
Последната среща по проект Създаване на капацитет за устойчиво развитие на гроите в Област Смолян се състоя в конферентната зала на хотел Кипарис Алфа в гр. Смолян. Анализирайки резултатите от проекта, екипът на Зелени Балкани определи работата на Южноцентралното грско предприятие и Регионална дирекция по горите - Смолян като пример за добра воля за опазване на жизнеността и богатството на горските екосистеми.
 
повече >>
Честит празник Земляни, [ 22.04.2013 ]
Днес празнуваме нашия единствен дом – Земята.
 
повече >>
В Поморие ще се проведе втората работна среща на партньорите по проект MC-SALT Екологично управление и консервация в Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни [ 17.04.2013 ]
Срещата ще бъде разгърната като международен семинар за обмяна на опит и добри практики за разумното управление на влажни зони. На събитието са добре дошли всички заинтересовани страни, за да споделят своите впечатления и да осъществят контакти с експерти от няколко европейски държави.
 
повече >>
Международен семинар за обмяна на опит и добри практики при управлението на влажни зони се проведе в Поморие [ 17.04.2013 ]
В Поморие се проведе втората работна среща на партньорите по проект MC-SALT Екологично управление и консервация в Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни, осъществяван с подкрепата на финансовия инструмент LIFE на ЕС.
 
повече >>
Приключва изграждането на остров за гнездене на редки птици в Поморийско езеро [ 22.01.2013 ]
Създаването на островно местообитание за наземногнездещи птици в Поморийско езеро започна в края на 2012 г. Островът е част от дейностите по проект „Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро”.
 
повече >>
Мониторинг на Червеногушите гъски в района на Шабла и Дуранкулак [ 18.01.2013 ]
През изминалата седмица във връзка с проект „Дългосрочна консервация на популацията на световно застрашената червеногуша гъскa в основните й зимовища", екип на Зелени Балкани проведе мониторинг на зимуващите водолюбиви птици в района на езерата Шабла и Дуранкулак.
 
повече >>

prev 1 2 3 4 5 6 7 8 . . . . 28 29 30 31 32 33 34 35 next

_LANG_CORNER_FACEBOOK_ICON_LBL