Български Български   Английски Английски  

Билатерален немско-български, партньорски, проект за подпомагане прилагането на НАТУРА 2000 в България:
"Опитът на Германия при транспониране на правовите норми на ЕС: Натура 2000 – управление и финансиране"
Научи повече
Натура 2000 в България официален сайт

Нощ на прилепите в Пловдив [ 04.10.2021 ]
В първия съботен ден на октомври отбелязахме Нощта на прилепите в Пловдив.
 
 
повече >>
Исторически успех: Първото карталче, отгледано през ХХІ век в природата в България, успешно напусна гнездото си в Котленска планина [ 03.10.2021 ]
Двадесет и осем години след последното гнездене и 36 години след като видът е бил официално обявен за изчезнал в страната (Червена книга на НР България, том 2), черният лешояд (картал) отново успешно гнезди в България през 2021.
 
повече >>
25 години Нощ на прилепите в Европа! [ 30.09.2021 ]
Информационната кампания Нощ на прилепите в България ще се отбележи през 2021 година благодарение на приноса и доброволния труд на всички партньори в кампанията.
 
 
повече >>
На гости на ДГ „Чучулига“ Пловдив с представяне за прилепи и лешояди [ 30.09.2021 ]
В края на месец септември екипът на проект „Натура 2000 в България – Нови хоризонти“ и „Светло бъдеще за черния лешояд“ направиха представяне пред 3 групи от детска градина „Чучулига“, гр. Пловдив.
 
 
повече >>
15 доброволеца, 3 дни и едно преживяване – да бъдеш доброволец [ 27.09.2021 ]
Три дена прекараха активни и бъдещи доброволци на Зелени Балкани в местността „Чатъма“.
 
повече >>
Международна нощ на прилепите в Стара Загора [ 27.09.2021 ]
За поредна година в Стара Загора отбелязахме Международната нощ на прилепите. Наши любезни домакини бяха Къща - музей "Гео Милев" гр. Стара Загора.
 
повече >>
На рожден ден на Hills Beer [ 23.09.2021 ]
В неделя следобед по покана на Hills Beer бяхме на 5-тия рожден ден на пивоварна Хилс край Перущица.
 
 
повече >>
Сливен първи откри информационната кампания - Нощ на прилепите [ 23.09.2021 ]
На 21-ви септември се проведе първата нощ на прилепите, част от информационната кампания Нощ на прилепите.
 
 
повече >>
Екологичната мрежа Натура 2000 по българското Черноморско крайбрежие [ 09.09.2021 ]
Натура 2000 по Черноморското крайбрежие опазва над 40 различни типа местообитания, включени в над 30 защитени зони...
 
повече >>
Международен ден на лешоядите [ 07.09.2021 ]
Тази година, отбелязването на Международния ден на лешояда беше посветено на едно малко черно лешоядче, излюпено в Котленския Балкан.
 
 
повече >>

prev 1 2 3 . . . . 5 6 7 8 9 10 11 . . . . 33 34 35 next

_LANG_CORNER_FACEBOOK_ICON_LBL