Български Български   Английски Английски  

Билатерален немско-български, партньорски, проект за подпомагане прилагането на НАТУРА 2000 в България:
"Опитът на Германия при транспониране на правовите норми на ЕС: Натура 2000 – управление и финансиране"
Научи повече
Натура 2000 в България официален сайт

Офиси на Зелени Балкани Пловдив 4000
Бул. “Шести септември” № 160
Тел.: 032 /62 69 77, 032/62 69 15
Факс: 032 /63 59 21
e-mail: office@greenbalkans.org

Стара Загора 6000
ул. Стара Планина №9
Тел./Факс: 042/622401
e-mail: officesz@greenbalkans.org


 

_LANG_CORNER_FACEBOOK_ICON_LBL