_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Мрежата НАТУРА 2000

НАТУРА 2000 е вид екологична мрежа, съставена от територии, определени на базата на научни критерии, в изпълнение на Директивите на ЕС за птиците и  местообитанията /това са двата основни нормативни документа, регламентиращи опазването на биоразнообразието в ЕС/.

Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 е формата, която ЕС е избрал дългосрочно да запази биоразнообразието и природата за бъдещите поколения, като се гарантира устойчивото им ползване.

повече

Последни новини

Снимка: Beate Bachmann
2021-04-19

На 22 март отбелязваме Деня на Земята

Възстанявяването на нашата Земя зависи от всеки един от нас, не само защото сме загрижени за природата, а защото живеем тук. Тази година темата на световната инициатива е Restore Our Earth – Възстановете нашата Земя.
повече
Rupicapra rupicapra
2021-04-09

В седмицата на гората – завръщане на дивата коза в Природен парк „Сините камъни“

Регистрираното животно е възрастен мъжки индивид, било е наблюдавано да се храни и почива в скалните местообитания на територията на Природен парк „Сините камъни“. Въпреки че дивата коза е в списъка на фауната на парка, то последните данни за присъствието й датират от преди десетилетия.

повече
помогнете

Как да помогнете?

Разберете ка може да ни помогнете в нашата дейност. Начините, по които можете да направите дарение
Natura 2000

Natura 2000 в детайли

Разберете какво всъшност представлява мрежата Натура 2000 в България
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000