_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

​Един от първите диво излюпени брадати лешояди в Швейцария е загинал

1
02.12.2019 г.
С тъга Ви съобщаваме, че един от първите диво излюпени брадати лешояди в Швейцария е мъртъв. Въпреки, че птицата е простреляна изглежда е загинала при териториална борба със скален орел.

Какво е убило брадатия лешояд?
GT047, един от първите диво излюпени брадати лешояди в Швейцария е загинал. Птицата е намерена през май в региона Val Chamuera, кантон Грисонс, но резултатите от некропсията бяха публикувани едва наскоро. Резултатите сочат, че вероятно 12 годишния брадат лешояд е убит от скален орел. Рентгеновите снимки показват, че по-рано преди това мъжката птица е простреляна с оловни сачми. Въпреки, че GT047 е оцелял след случая, това показва, че въпреки големия интерес към вида, брадатите лешояди в алпийския регион все още са изложени на подобни опасности. За съжаление, извършителят не е идентифициран и не е известно кога GT047 е бил прострелян.

GT047, един от първите диво излюпени брадати лешояди
През 2007, благодарение на реинтордукционната програма за брадати лешояди в Алпите, Швейцария отново става дом на пръвите диво излюпени брадати лешояди, едно от тези ново излюпени е GT047. Лешоядът си подбира територия между 2012 и 2013, без да създаде потомство. В последствие сменя територията си и между 2014 и 2018 успешно създава две люпила с нова женска във  Val Chamuera.  По-рано през този размножителен сезон GT047 е заменен от друг мъжки.
За съжаление, незаконното отстрелване на брадати лешояди не е нещо от миналото, по време на реинтродукционния проект в Алпите и Централния масив екипът е докладвал 12 отстреляни брадати лешояда, 6 от които са загинали вследствие на нараняванията, 5 са загинали вследствие на други причини и една птица, която има шанс за рехабилитация и последващо освобождаване.

Брадатите лешояди в Алпите
Видът е изчезнал в Алпите през 20-то век и за завръщането му пионери от всички алспийски страни стартират реинтродукционен проект през 1970. Първите птици са освободени през 1986 в Национален Пакр Hohe Tauern, Австрия, а през 1977 във Франция първата размножителна двойка успешно отглежда малко.
Днес има между 250-280 брадати лешояда и над 55 размножителни двойки в Алпите. Тяхното завръщане в Алпите е наистина изключително събитие, събрало подкрепата на много стейкхолдъри от целевите региони и се счита за една от най-успешните реинтордукционни програми на всички времена!

Източник:
Информационните дейности за брадатия лешояд са част от проект:

 
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000