_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

„Екологията - начин на мислене“ – Юбилейна студентска научна конференция

***
02.11.2018 г.
На 1 ноември Зелени Балкани взе участие в юбилейната студентска научна конференция „Екологията - начин на мислене“, организирана от катедра „Екология и ООС“ към Биологически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, Студентски съвет – ПУ „Паисий Хилендарски” и Студентски клуб „Есетра – ПУ „Паисий Хилендарски“. Екипът представи дейностите на организацията за опазването на редки и защитени видове и местообитания в България, както и бъдещите дейности по проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“ LIFE17 GIE/BG/000371.

Конференцията се организира всяка година, като студентите имат възможност да представят и обогатят своите знания в сферата на биологията и опазването на природата. Паралелно с представянаето на научни и научно-популярни доклади на екологична тематика, беше организиран и фотоконкурс на тема "Природата на България през моите очи".

Екипът запозна студентите и с дейностите на Зелени Балкани, възможностите за доброволстване и перспективите, които предоставят те – да се изцапаш с кал до колене, да броиш птици в студ и сняг, да се катериш по отвесни скали, но и да изпиташ удовлетворение от свършената работа.

За Деня на Будителите екипът, заедно с колегите от Българското дружество за защита на птиците, Регионален природонаучен музей – Пловдив, катедра „Екология“ и Студентски клуб „Естетра“, провериха и колко са будни студентите. Бе организирана викторина с биологична тематика, като за най-бързите и досетливите бяха подготвени награди от четирите организации.

Благодарим на организаторите за поканата и възможността за участие за поредна година. Пожелаваме на студентите и всички присъстващи да продължават да се вдъхновяват и да бъдат вдъхновение за научната дейност и природозащитата в България.

За контакти:
Полина Христова – специалист комуникации -тел.0882508721
e-mail: phristova@greenbalkans.org


Представянето на Зелени Балкани се осъществява и по проект:

НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000