_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

25-тата работна бригада на Поморийско езеро ще бъде проведена през септември месец

*
01.09.2020 г.
За 25-та поредна година Зелени Балкани организира консервационна бригада на Поморийско езеро. Бригадата ще бъде проведена от 1-ви до 8-ми септември.

Каним всички приятели на:
Официално откриване на природозащитната бригада "Поморийско езеро" 2020 на 1-ви септември от 10 ч. пред Посетителски център "Поморийско езеро"
След откриването всеки ще има възможност за запознаване с експозицията на Посетителския център и наблюдение на птици чрез бинокли и зрителни тръби.
Какво се очаква от доброволците?

Ежегодните бригади включват засипване със субстрат на изкуствените платформи и острови, който е бил отмит от водата преди това. Други дейности са: почистване от растителност на изкуствените острови, а също така и почистване от инвазивната растителност на пясъчната коса, както и укрепване на дървените платформи в езерото. Работата се провежда в часовете до обяд, а следобедите са със свободна програма, като тази година в прохладните часове ще имаме тематични презентации и обучения за китоподобните, прилепите и защитените птици. 

Може да видите как премина бригадата миналата година ТУК.

Как да се включите?

Работната бригада ще бъде проведена в периода 1–8 септември 2020 г.

• Няма такса за участие – всеки сам поема разходите за транспорт, нощувка и храна. При желание от страна на доброволците, ще съдействаме за настаняването.
• Ние осигуряваме инструменти и ръкавици за работа. Добре е всеки участник да подготви стари или работни дрехи, както и стари затворени обувки, с които може да нагазва във водата.

За да се включите, е необходимо първо да заявите своето участие във формуляра ТУК не по-късно от 24-ти август. 

Кратка история на бригадите...

Ежегодните работни ваканции на Поморийско езеро се провеждат от 1996 г. благодарение на съвместните усилия на Зелени Балкани и Британския Тръст на Доброволците за Консервация (BTCV). Чрез тези ваканции, познати още като работни бригади, голям брой ентусиасти и доброволци са съчетали своя отпуск и обичта си към природата с доброволен труд в името на нейното опазване.

Защо е необходимо тяхното провеждане?

В началото на работните ваканции през 1996 г. в солената лагуна на Поморие са преброени само 6 двойки от редкия вид гривеста рибарка (Thalasseus sandvicensis). Благодарение на усилията на екипа на Зелени Балкани и десетките доброволци, в езерото се изграждат островни местообитания и места за почивка за редица редки и защитени видове птици, за които езерото е дом. През 2009 г. на новите гнездови местообитания вече гнездят близо 1 500 двойки гривести рибарки, а през 2013 г. на новоизградения голям остров достигат 2500 двойки! Резултатът от консервационните дейности е един от най-значимите за българската природозащита по отношение на опазване на редки видове.
Благодарение на тези усилия в Поморийско езеро има възстановени нови гнездови местообитания на рибарки, саблеклюни и други дъждосвирцови птици. Новосформираната благодарение на успешните консервационни дейности колония на гривеста рибарка представлява една от най-големите колонии на вида в Югоизточна Европа и е голяма атракция за любителите на орнитологичния и познавателния туризъм.

Каква е нашата цел?

Консервационните дейности целят подпомагане на видовете, използващи местообитанията в езерото за гнездене, почивка и по време на миграция. Освен подпомагане на обитателите на езерото, подобни доброволчески инициативи предоставят възможност за придобиване на знания относно природните местообитания в България, тяхното биоразнообразие, значение и защо е важно да ги опазваме. Освен защитена територия по българското законодателство, Поморийско езеро е зона от екологичната мрежа Натура 2000 по Директивата за местообитанията и Директивата за птиците, обявено е за орнитологично важно място и е включено в списъка на влажните зони с международно значение – Рамсарската конвенция.

Благодарим за чудесната рисунка на Мая Панова и Виктория Кирилова!

За допълнителни въпроси:
Анелия Павлова – Координатор – тел. 0899269576, e-mail: apavlova@greenbalkans.org
Полина Христова – Специалист комуникации – тел. 0882508721, e-mail: phristova@greenbalkans.org


Информационните дейности са част от проект:
 
Програма 658 Kb (pdf) свали
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000