_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Анелия Павлова

*
Когато преди 14 години екип на Зелени Балкани представя дейностите на организацията по училища, сред учениците е и Анелия Павлова. Със започването на лятната ваканция, осмокласничката прекарва всеки ден в офиса на сдружението и не пести време за доброволстване. Така, възпитана на терен, изучавайки различни групи гръбначни животни, междувременно и завършила курс „Пещерняк”, започва да мечтае за ... биоспелеология (наука за живота в пещерите).

Следват две дипломни работи в ПУ „Паисий Хилендарски“, като изследва гъбните комари в България, Гърция, Турция и Словения. В момента е докторант – специализира групите гъбни комари от критично застрашени медитерански и субмедитерански местообитания в България. Доброволства в природонаучния музей във Верона – отдел биоспелеология, а през 2017 г. заминава за Бон, Германия, където прекарва една година като стипедиант в природонаучния музей, черпейки чуждестранен опит в генетичните изследвания на гъбни комари.
Като част от организацията работи по различни проекти – мониторинг и опазване на белия щъркел, нощните грабливи птици, прилепи и китоподобни. Информационните и образователни дейности заемат не малка част от ежедневието на Анелия – важен компонент на природозащитните организации е запознаването на обществеността с дейностите по опазване на природата.

Активен доброволец и гражданин, инструктор по пещерно дело и служител на Зелени Балкани от 2014 г., за Анелка, както я познават приятели и колеги, не остава много свободно време, но ако имаше, щеше да го задели за пещери, планини и разтоварващи разходки.

Заема длъжността „Координатор“ по проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“ и споделя, че е „най-яко да работиш това, което харесваш – пожелавам го на всички!“
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000