_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Беглика Хородея 2019

1
20.08.2019 г.
Екип на Зелени Балкани по проект „ Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“ LIFE 17GIE/BG/371 взе участие от 16 до 18 август на Беглика Хородея 2019г. на яз. Голям Беглик.

       Три дена прекарани сред борова гора, хора с позитивно мислене, обичащи природата. Сътворихме работилница „Направи си сам дом за пойни птички“, като инструктирахме участниците - всеки сам да постави къщичката на подходящо място в края на зимата. Докато малки и големи изработваха дървените домове, нашият екип разказваше за местността, в което се намираме. А именно – Родопите – планината е най-известния дом на глухаря – застрашен вид в Червената Книга на България и символ на фестивала Беглика.

      По-голяма част от планината попада в две НАТУРА 2000 зони - Западни Родопи BG0002063 по Директивата за птиците (където е включен глухаря) и Родопи - Западни BG0001030 по Директивата за хабитатите. Имахме щанд през всички дни и популяризирахме дейностите на Зелени Балкани пред посетителите на фестивала и разказахме за зоните, които са част от Натура 2000 в България. Какво всъщност е Натура 2000 и по какъв начин ни помага тя на Българската природа.

      Благодарим на организаторите на този прекрасен фестивал и възможността да участваме в него! Надяваме се да сме успели да допринесем за доброто настроение и повишаване на информираността за опазването на природата на България.

НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000