_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Брадатите лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани снесоха яйце

1
03.01.2019 г.
Годината за нас, от Спасителния център на Зелени Балкани, започна съвсем обещаващо – със снасянето на яйце на брадатите лешояди!

Днес, рано сутринта, екипът на Центъра бе приятно изненадан от появата на малката бяла топка в гнездото на брадатите лешояди.

След като почти два месеца наблюдавахме постоянни копулации, искрено се надяваме, че яйцето ще е оплодено, но това само времето ще покаже.

Двойката брадати лешояди обитава Спасителния център от 2008 година, тя е единствената размножаваща се у нас и надяваме се това да бъде тяхната четвърта, поредна, година, като родители.

Видът е изчезнал у нас в средата на миналия век. От години Зелени Балкани са част от голяма международна, природозащитна, група на чело с нашите приятели от VCF, която работи за възстановяването на вида в Европа, а част от младите птици, излюпени при нас, вече летят в небето на „стария континент“.
Информационните дейности на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани се изпълняват от проект: „НАТУРА 2000 в България – НОВИ ХОРИЗОНТИ“ - LIFE17 GIE/BG/000371

НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000