_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Честит Международен ден на птиците!

*
01.04.2022 г.
Наред с Деня на хумора и шегата, но не на шега – първи април е една от първите природозащитни дати в световния екологичен календар.
От 1906 г. насам по силата на Конвенцията за защита на редките птици се отбелязва Международния ден на птиците. Днес ние акцентираме върху важни въпроси и дейности, които са от решаващо значение за защитата и оцеляването на птиците, както и за опазването на техните местообитания.
Наблюдавайки и съхранявайки популациите на различните видове птици, хората можем да разберем какви са природните закони и как да водим по-балансиран живот, съобразно околната среда. Птиците са едни от основните елементи в живата природа.
За Зелени Балкани отбелязването на тази дата започна още в началото на тази работна седмица, когато екипът ни в гр. Пловдив гостува на 3-ти „а“ клас в ОУ „Елин Пелин“ също в Града под Тепетата. В класната стая учениците имаха възможността да научат повече за невероятния и интересен свят на различните видове птици, да се докоснат до реални макети на два вида от тях и да проявят въображение в създаването на свои хартиени макети.
Благодарим на ръководителите - Десислава Еленова, която ни покани на този образователен училищен следобед и на Йовка Танчовска, чиито ученици изненадаха приятно екипа ни със знания. Изключително радостни сме, когато се срещнем с деца, които развиват интелектите и екологичното мислене в себе си.

Честит Международен ден на птиците!
Нека показваме своята загриженост не само на специални дати като днешната, а оценяваме богатото биоразнообразие и живеем хармонично и с умисъл за опазване на дивата природа.

 
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000