_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

ДНП „Рила“ отбелязва Нощ на прилепите в Благоевград и Самоков

1
19.10.2022 г.
Поредица от събития, организираха Дирекция на Национален парк „Рила“ в Благоевград и Самоков. Представена бе и изложбата от триизмерни макети на Зелени Балкани „Дивата природа“ в информационните центрове на парка в гр. Благоевград и гр. Самоков.

Вълнуващи и изключително интересни бяха мероприятията организирани от Дирекцията на парка. Над 150 ученици се запознаха отблизо с редки и защитени видове от изложбата. „Дивата природа“  представя 9 вида редки и защитени птици и бозайници и може да бъде разгледана до 27 октомври в Посетителски информационен център на НП „Рила“ в град Самоков.

Международната нощ на прилепите в Самоков се проведе на 17 октомври. По инициатива на Дирекция НП „Рила“ Самоков влезе в листата на градовете, отбелязващи Международна нощ на прилепите. Благодарение на това, децата научиха много за летящите бозайници и те вече са техни приятели! С голяма радост всички участници изработиха свой спомен от първата в родния им град Нощ на прилепите, като надникнаха в удивителния прилепен свят, чрез интересни и любопитни прилепни истории, играха и сътвориха заедно нещо прилепно в прилепната арт-работилничка!

„Дивата природа“ беше и в Благоевград
Изложбата беше експонирана в Дирекцията на парка и посетителите й имаха възможност да научат повече за ролята на защитените територии и опазването на биоразнообразието.
„Дивата природа“ остана до 14 октомври в Благоевград. Учениците от СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ и XI-то ОУ „Христо Ботев“ – Благоевград бяха впечатлени от реалистичните макети на животните и активно се включиха в заниманието.

Международната нощ на прилепите в Благоевград се проведе на 30-ти септември съвместно с с Регионален Исторически Музей (РИМ)-Благоевград.
Интересна, вълнуваща, забавна и вкусна, ето като такава я определиха всички замесени в инициативата!
Над 80 деца и родители се включиха в мероприятията организирани от Дирекция НП"Рила", Регионален исторически музей-Благоевград и Сдружение "Зелени Балкани". Радваме се, че успяхме да представим по най-различни начини удивителните прилепи и тяхната изключително важна роля в природата!

Допълнителна информация:
За прилепите:

В България се срещат 33 вида прилепи, всички са защитени от Закона за биологичното разнообразие, а техните убежища са защитени в рамките на екологичната мрежа Натура 2000.

За Натура 2000:
Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Благодарим за снимките на Дирекция Национален парк  „Рила“.

За контакти: Тоня Тодорова (ДНП "Рила") - моб. тел. 0877554458
Поля Тончева – Зелени Балкани - координатор
тел. 0894059156, e-mail: ptoncheva@greenbalkans.org

НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000