_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Да срещнеш съмишленици в еко училище „П. Р. Славейков”, Пловдив

***
29.11.2019 г.
Вчера бяхме на гости при учениците от 3 г клас от НУ „П. Р. Славейков” и сме страшно развълнувани и не можем да ви опишем колко прекрасно се почувствахме, когато влязохме в училището и наред с историчните портрети имаше саморъчно направени постери за природата.

А в класната стая учениците от 3 г при госпожа Татяна Николова ни посрещнаха като истински колеги - еколози. По стените имаше техни проекти на тема защитени територии, а много от тях споделиха как помагат на животните. Дори се видяхме със стар приятел – който тази година участваше в Нощта на прилепите в градската градина в Пловдив!

Бяхме пленени от посрещането, но да споделим с вас и каква беше целта на посещението ни :) - а тя беше да разкажем за прилепите - колко са важни и кои са защитените територии обявени заради тях в Натура 2000. В тази задача ни помогна Мина, нашата доброволка от 12 клас, която отдели от времето си за кандидат-студентска подготовка, за да може да помогне на природата чрез образователни инициативи.

Накрая всеки получи по един книгоразделител, а книжката за прилепчето Дарки оставихме в собствената им класна библиотека, за да може всеки в класа да я чете. Но и ние също така получихме ръчно направени подаръци от учениците :) Благодарим ви!

Благодарим от сърце за искрения ентусиазъм за знание и знаем, че вече имаме съмишленици в дейностите ни по опазване на околната среда.

Благодарим на майката на Никол (Гергана Христозова) и госпожа Татяна Николова :) за организацията, гостоприемството и снимките!

Благодарим на Мина, нашата доброволка, на която се радваме, че можем да разчитаме!

За контакти:
Анелия Павлова – Координатор
тел. 0899269576, еmail: apavlova@greenbalkans.org


Допълнителна информация:
Натура 2000

Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Прилепи
В България се срещат 33 от всички 35 вида прилепи за Европа и са от ключово значение за екосистемите. Всички те са защитени от Закона за биологичното разнообразие, а горските и подземните местообитания на видовете са защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.


НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000