_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Делфини и прилепи на гости в СУ „Братя Миладинови“

*
16.12.2019 г.
През изминалата седмица екип по проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“ и стажанти на Академията на Зелени Балкани, в партньорство с читалище „Тракия – Пловдив – 2008“ бяха на гости на клуб „Родолюбие“ към СУ „Братя Миладинови“, гр. Пловдив.
 
По инициатива на Читалище „Тракия – Пловдив – 2008“ и по покана на г-жа Христина Каменова – ръководител на клуб „Родолюбие“, представихме любопитна информация за прилепите и делфините. Учениците от 1 до 3 клас научиха факти за живота и поведението на малките летящи бозайници и любимите на всички делфини – колко комара изяжда едно малко кафяво прилепче на вечер, по какво се различават от гризачите, как се подслушват прилепи и как спят делфините? Доброволците от изминалата Академия за доброволци на Зелени Балкани представиха информация под формата на презентация, с което завършиха и последната стъпка от своето обучение. Мартин Георгиев, който е ученик в 11 клас, но с огромен ентусиазъм се включва в инициативи на организацията, разказа за най-големите прилепи, тези от групата Megachiroptera и какво ги отличава от видовете, които се срещат в България. Деница Кънчева, бъдещ еколог и последен курс на обучение в ПУ „Паисий Хилендарски“ представи обикновения делфин – как да го познаем, какви са неговите особености и др.

Децата научиха още какви са заплахите за делфините в Черно море и какво е да си морски изследовател, като голяма част от тях вече се ориентираха за бъдеща професия.

За да може да допълнят знанията си и в клас, на клуб „Родолюбие“ бяха предоставени книжките „Приключенията на прилепчето Дарки“ и съвсем новото издание на Зелени Балкани – „Биоразнообразието, морето, екологията“, а всички получиха разделител за книга с животни от екологичната мрежа Натура 2000.

Благодарим на ръководството на СУ „Братя Миладинови“ за гостоприемството, на г-жа Христина Каменова за любезната покана и на всички малки изследователи за проявения интерес и морето от въпроси по темата.
За нас бе изключително удоволствие да си партнираме отново с Читалище „Тракия – Пловдив – 2008“.

И не на последно място, поздравления за успешното представяне на доброволците Мартин Георгиев и Деница Кунчева, които показаха истински професионализъм в последния етап от завършването на Академията.

Контакти:
Полина Христова – Зелени Балкани, Специалист комуникации – тел. 0882508721; e-mail: phristova@greenbalkans.org
Мария Гулова – Читалище "Тракия – Пловдив – 2008", Секретар – тел. 0888 939 409 / 0889 506 030


Допълнителна информация:
За Натура 2000

Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

За прилепите
В България се срещат 33 от всички 35 вида прилепи за Европа и са от ключово значение за екосистемите. Всички те са защитени от Закона за биологичното разнообразие, а горските и подземните местообитания на видовете са защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.


За китоподобните
В Черно море се срещат 3 вида китоподобни – афала, обикновен делфин и морска свиня, ендемични за нашето море. Преследвани в миналото, днес не се знае много за състоянието на популациите на трите вида. Афалата и морската свиня са обект на защита от екологичната мрежа Натура 2000, за чието опазване се обявяват морски защитени зони.Дейностите се извършват в рамките на проект:
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000