_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Днес с Екотим от 3-а клас, ОУ "Елин Пелин", гр. Пловдив отбелязахме Световния ден на околната среда.

***
06.06.2022 г.
По покана на госпожа Йовка Танчовска, класен ръководител на 3-а клас екип на проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“ и Милослава Михайлова от РИОСВ – Пловдив отбелязахме Световния ден на околната среда. Тази година мотото е „Само една планета“ с акцент "Да живеем устойчиво в хармония с природата". 
Милослава Михайлова проведе беседа за това как да живеем в по-зелен и чист град. Екипа на „Зелени Балкани“ обсъди с децата особеностите и опазването на белошипата ветрушка и ловния сокол, както и   важни правила за оцеляване  сред дивата  природа.
Благодарим на госпожа Танчовска за поканата и на децата от Екотим за любопитните въпроси и интереса. 

НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000