_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Дни на доброволчеството с Джапан Табако Интернешънъл България

*
12.11.2019 г.
В края на октомври и началото на ноември екип на Зелени Балкани бе част от доброволческите дни на Джапан Табако Интернешънъл България.

На 30 октомври посрещнахме доброволците от регион Изток в Посетителски център „Поморийско езеро“, където дейностите ни започнаха с презентация за природното богатство на лагуната и нейната значимост. Доброволците се запознаха с обитателите на езерото и наблюдаваха характерните за сезона водолюбиви видове, като малък корморан, речна чайка, лиска, зеленоглава патица и други. След това преминахме към работа, а именно изработката на хранилки за пойни птици от пластмасови бутилки.

Служителите показаха завидни умения за работа в екип и веднага всеки се зае със своята задача – един правеше дупки с поялник, друг слагаше въжета за закачане, кацалки, а накрая всеки изрисува своята уникална хранилка с безвредни бои.

На 1 ноември отново се впуснахме в доброволческа инициатива, но този път с представителите на регион Юг на Джапан Табако Интернешънъл България. Инициативата бе реализирана в парк „Лаута“ и въпреки „прохладния“ ноемврийски петък, всички удържаха и дори поставиха голяма част от готовите хранилки на подходящи места в района. Разбира се, с обещанието че всеки ще се грижи за поддръжката на хранилките отговорно.

Избрахме инициативата по изработване на хранилки за птици, защото сме на една крачка от студените зимни дни и птиците все по-трудно намират храна. Поставянето на хранилки е популярен начин за ангажиране на вниманието и предизвикване на загриженост у гражданите за заобикалящата ги среда.

Благодарим на екипа на Джапан Табако Интернешънъл България за желанието да бъдат полезни и за положителното отношение към околната среда. Пожелаваме им много птици на хранилките и още повече бъдещи доброволчески дни, сплотяващи екипа.

Доброволческите дни бяха осъществени със съдействието на фондация BCause.

Контакти:
Полина Христова - Специалист комуникации - тел. 0882508721; e-mail: phristova@greenbalkans.org​
Ива Петрова – Фондация BCause – iva@bcause.bg


Допълнителна информация:
Натура 2000

Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Поморийско езеро
Поморийско езеро е естествена свръхсолена лагуна, разположена на българското Черноморско крайбрежие, в непосредствена близост до гр. Поморие. Дом на над 260 различни вида птици, над 30 вида бозайници и над 80 вида растения, от 2007 то официално е включено в Европейската екологична мрежа Натура 2000.Дейностите са част от:

 
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000