_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Доника Николова

1
Доника Николова е родом от гр. Стара Загора и понастоящем е студент по Екология и опазване на околната среда към Тракийски университет – Стара Загора. Първата й среща със Зелени Балкани е през 2014 г., когато в продължение на няколко месеца работи като доброволец в организацията. Като един истински природолюбител, Доника се чувства у дома си винаги когато е заобиколена от гори, планини и езера. Убедена е, че за опазването на растителното и животинското богатство трябва да работим всички заедно.Доника е също така най-новото попълнение в екипа по проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“ и заема длъжността „Специалист комуникации“.
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000