_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Две изложби предостави екипът на Зелени Балкани на НЧ "Будителите 2017”, гр. Габрово

*
14.07.2022 г.
Фото-изложба и изложба на реалистични макети предостави екипът на Зелени Балкани на жителите на Габрово, съвместно с Народно Читалище "Будителите 2017”. Провеждане на събитие за популяризиране на мрежата Натура 2000, споделяне на информация за защитени видове и зони в страната и какво можем да правим, за да ги опазим.

Събитието се проведе в сградата на Читалището и привлече изключително много посетители, които с интерес слушаха лекцията относно застрашени видове, а по-малките посетители бяха очаровани от реалистичните макети на птици, които успяха да разгледат отблизо и да се снимат с тях.

Децата и техните родители и придружители имаха възможността да разгледат атрактивни фотографии на красиви местообитания и видове с европейско консервационно значение на фотографа Емил Енчев, както и от фотоархива на "Зелени Балкани". 

Също така, успяхме да им представим новата си изложба от 9 макета в реални размери на защитени видове животни, изработени от сръчните ръце на Николай Тодоров – Арт Модел. Макетите са на Ловен сокол, Червеногуша гъска, Брадат лешояд, Белоглав лешояд, Кафяв дългоух прилеп, Бутилконос делфин, Афала в мащаб, Морска свиня/муткур, Белошипа ветрушка и Малък корморан. Целта на моделите е да пресъздават реалистично редките видове. Изложбата е предназначена да бъде експонирана в музеи и други институции из цялата страна.

От Зелени Балкани осигурихме на читалището информационни материали, дипляни, флаери, детски информационни табла за видовете и стикери на защитени видове, за да могат посетителите им да ги разглеждат.

Жителите на гр. Габрово ще могат да разгледат изложбите до края на месеца!

Благодарим на Народно Читалище "Будителите 2017”.

За контакти:
Поля Русева - координатор по проект, тел. 0894059156, ptoncheva@greenbalkans.org


Събитието се проведе със съдействието на:
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000