_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Екип

*
Марина Желева
Технически сътрудник
e-mail: mzheleva@greenbalkans.org
моб. тел. 0884 926 835
*
Мая Методиева
Координатор по проекта – Дарик радио
regioni@darik.net
0888265008
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000