_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Екип

Елена Стоева
Елена Стоева
Ръководител на проекта
е-mail:  etilova@greenbalkans.org
моб. тел.  0887 574699
Поля Русева
Специалист комуникации
e-mail: ptoncheva@greenbalkans.org
моб. тел. 0894 059156
Полина Христова
Специалист комуникации
e-mail: phristova@greenbalkans.org
моб. тел. 0882 508721
Румяна Сурчева
Технически сътрудник
e-mail: rsurcheva@greenbalkans.org
моб. тел. 0883 330407
Андреана Дичева
Технически сътрудник
e-mail: adicheva@greenbalkans.org
моб. тел. 0877 999192
Валентина Паунова
Финансов мениджър
e-mail: vpaunova@greenbalkans.org
моб. тел. 0882 904969
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000