_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Екипът на Зелени Балкани бе гост на официалното откриване на зоопарк Стара Загора

...
27.06.2022 г.
В края на отминалата седмица се състоя официалното откриване на реновирания зоопарк на Стара Загора.
Хиляди, любопитни, посетители прекрачиха прага на зоопарка, за да видят новия му облик.

Щастливи сме, че ние, от Зелени Балкани, бяхме сред гостите на събитието.

Пред любопитните погледи на жители и гости на града, екипът и доброволците ни, студенти в Тракийския университет, представихме работата си. С нас бяха керкенезчето Владко, мишеловът Мишо, кукумявката Блага, горската улулица Чара и бенгалският бухал Миа. Заедно разказахме за работата ни по завръщането на изчезнали видове, като белошипата ветрушка, ловния сокол и лешоядите, образователните ни дейности и работата ни на терен. Представихме и проектите „Живот за сокола“ и „Натура 2000 в България – нови хоризонти“, които изпълняваме с финансовата подкрепа на програма LIFE на ЕС.
Говорихме си, също, за отпадъците и това, което те причиняват на дивата природа и на животните в нея, а, специално изработения в рамките на проект „За по-чиста природа днес, утре и завинаги“, финансиран Лидл България макет на щъркелово гнездо, нагледно демонстрираше този проблем.

С нас бе и „Оживялата изложба“, която запозна гостите на празника със защитени видове, като черния лешояд, белошипата ветрушка и царският орел, но също така и, отново, напомни на всички за проблемите с отпадъците и това, което те причиняват на морските обитатели -  делфините.

Благодарим на Община Стара Загора за поканата, на всички, които се поинтересуваха от нашата работа, както и на нашите всеотдайни доброволци, без които нямаше да успеем да се справим и да отговорим на стотиците любопитни въпроси.

Надяваме се да продължим и занапред партньорските си отношения със зоопарка, като обещаваме да съдействаме освен в място за отдих и почивка на старозагорци и гостите на града, той да се превърне и в природозащитно средище и място за екологично образование на младите.

Дейностите се реализират по проект „"За по-чиста природа - днес, утре и завинаги". Настоящият проект се осъществява благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.
 


Със съдействието на проект:

 
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000