_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Екипът на Зелени Балкани представи дейностите по проект „Завръщане на ловния сокол в България“ на празника на село Малко Кадиево

***
07.09.2018 г.
На 06. 09. 2018 г. екипът на Спасителния център за диви животни към Зелени Балкани сподели празника на село Малко Кадиево с местните жители, по покана лично на кмета на селото. Използвахме повода да отбележим поредния успешно завършил полеви сезон по проект „Завръщане на ловния сокол в България“, дейностите по който се провеждат в покрайнините на селото.

Тъй като на едно от първите места по важност за нас, при изпълнение на консервационните ни дейности, е работата с местното население и по-скоро запознаването на хората с целивия вид и нашите дейности, представихме на кратко проекта и раздадохме информационни материали. Също така, хората имаха възможност да усетят вълнението от най-приятната част от нашата работа – освобождаването на пациенти, успешно преминали лечение в Спасителния център. Освободихме три обикновени мишелова, като един от тях излетя от ръцете на Народният представител от Стара Загора, Радостин Танев.

Тази година, от адаптационните волиери, поставени от екипа на Зелени Балкани, освободихме 6 ловни сокола, всички те излюпени в Спасителния център, като част от размножителната ни програма, целяща да възстанови популацията на вида. След като полевият ни екип полага ежедневни грижи за птиците в продължение на три месеца, те отраснаха и поеха по своя път към свободния живот в дивата природа.

Дейностите на СНЦ "Зелени Балкани - Стара Загора" за опазване на ловния сокол се осъществяват с финансовата подкрепа на ЗАД "Армеец".

                                                                                     

Информационните дейности за ловния сокол се подпомагат от проект: 
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000