_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Ето как отбелязахме Световния ден на влажните зони

Ден на влажните зони в Пловдив
03.02.2021 г.
Тази година на 2-ри февруари се навършват 50 години от създаването на Рамсарската конвенция – Споразумението за опазване на влажните зони.

Поради ограниченията разгърнахме онлайн информационна кампания посредством социалните медии, но все пак не пропуснахме възможността да организираме представянето на важна информация и на терен.

В Пловдив екипът на проект „Натура 2000 в България – Нови хоризонти” LIFE17 GIE/BG/371 и колегите от Българско дружество за защита на птиците и Регионалната инспекция по околна среда и водите – Пловдив организираха наблюдение на нощувката на малкия корморан на остров Адата в гр. Пловдив. Към събитието се присъединиха няколко доброволеца, които имаха възможност да наблюдават със зрителна тръба струпването на малкия корморан, както и други видове (зимно бърне, зеленоглава патица, малък гмурец), за които река Марица е важно местообитание. Експертите от организациите споделиха важното значение на защитените малък корморан, червеногушата гъска, гривестата рибарка, законовите особености при нарушения и разбира се - информация за Рамсарската конвенция и връзката ѝ с екологичната мрежа Натура 2000.

Акцент в информационната ни кампания са новосъздадените анимирани карти, представящи информация за 11-те Рамсарски места в България и река Марица, както и тениски, поощряващи опазването на видовете във влажните зони. Те бяха издадени с подкрепата на Френската Агенция по Биоразнообразие (OFB), MedWet Initiative и World Wetlands Day (WWD), като всички присъстващи получиха материалите. Картата ще бъде предоставена за разпространение на държавни и образователни институции, както и онлайн за сваляне като прикачен файл за широката публика.

Благодарим на учениците от ОУ "Елин Пелин", гр. Пловдив и тяхната преподавателка - г-жа Танчовска, които ни изпратиха снимка от честването на Деня на влажните зони в клас! Всеки може да последва примера им!

Екипът на проекта в Стара Загора организира полево представяне на информацията за влажните зони и екологичната мрежа Натура 2000, като изведе най-активните доброволци на посещение край яз. Овчарица, за да се наблюдават птици, някои от които включени в Натура 2000 –  къдроглав пеликан, голяма бяла чапла, голям корморан, голям гмурец, сива чапла, ням лебед, зеленоглави патици, лиски и видра.

С приключването на 2-ри февруари кампанията ни не свършва! В продължение на 1 месец ( до 02.03.2021) екипът на проект „Натура 2000 в България - Нови хоризонти” заедно с РИОСВ Пловдив обявяваме конкурс за детска рисунка на тема: „Влажните зони – извор на живот”. Децата на възраст от 3 до 7 години могат да изпращат своите рисунки формата А4 или А5 с техника за рисуване по избор и с изображения на обитателите на влажните зони на адреса на еко инспекцията:
Регионална инспекция по околна среда и води Пловдив ( за конкурса)
бул. Марица 122

4000 гр. Пловдив
! Не забравяйте на гърба на рисунката да запишете своето име, години, адрес и контакт за връзка. На 12 март жури от двете организации ще обяви най-добрите творби на 1-во, 2-ро, 3-то място, а ако мерките позволяват с голяма част от рисунките ще организираме изложба за Световния ден на водата – 22 март! Повече информация за регламента ще нмаерите в приложените файлове по-долу и на сайта на РИОСВ Пловдив.
 
Следете нашите Facebook и Instagram през следващия месец за любопитна информация относно влажните зони в България и биоразнообразието, което съхраняват.
 
Инфографика относно недостигът на вода в Средиземноморския регион, може да изтеглите от ТУК.
 
Повече за Рамсарската конвенция:
Рамсарската конвенция е единственото глобално споразумение, което се фокусира върху специфична екосистема – тази на влажните зони. Днес конвенцията е приета от 171 договарящи страни, задължени да посочат влажните зони с висока консервационна стойност в списък с Влажни зони от международно значение – Рамсарски места. С подписването на договора, страните още се съгласяват да използват влажните зони разумно и да сътрудничат по трансгранични въпроси.
България е сред първите страни подписали Рамсарската конвенция. В момента страната е представена с 11 влажни зони – „Атанасовско езеро”, „Комплекс Беленски езера”, „Дуранкулашко езеро”, „Остров Ибиша”, „Шабленско езеро”, „Местността Пода”, „Поморийско езеро”, „Комплекс Ропорамо”, „Езерото Сребърна”, „Езерото Вая” и „Драгоманско блато“.

Използваме възможността и да споделим, че информационните дейности се извършват благодарение на проект „Натура 2000 в България – Нови хоризонти” LIFE17 GIE/BG/371, финансиран по програма LIFE на ЕС.
Програмата LIFE обяви поканата за набиране на проектни предложения във връзка с Европейската зелена сделка. По нея могат да кандидатстват Неправителствени организации, работещи в областта на околната среда и климата. Общият размер на средствата по настоящата покана е 12 млн. евро. Проектни предложения могат да се подават до 31 март 2021 г. - 17:00 ч. (брюкселско време).
Повече информация може да получите от сайта на проект „Техническа помощ за изграждане на капацитет на българското Министерство на околната среда и водите за изпълнение на програма LIFE“ – LIFE 14 CAP/BG/000013 – (CAPTA BG)За контакти:
Милослава Михайлова – ПР РИОСВ Пловдив – тел. 088 23 88 720; е-mail: riosv_pd_pr@abv.bg
Полина Христова – Зелени Балкани – тел. 0882508721; phristova@greenbalkans.org
Анелия Павлова – Зелени Балкани – тел. 0899269576; apavlova@greenbalkans.org
Владимир Добрев – БДЗП – тел.0877790975
Поля Русева (Стара Загора) – Зелени Балкани - 0894059156, ptoncheva@greenbalkans.org

Събитията са част от дейностите на проект:


Регламент на конкурса 142 Kb (pdf) свали
Информация за родители и учители 320 Kb (pdf) свали
Обитатели на влажните зони 153 Kb (jpg) свали
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000