_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Филми ХобиТв

1

Документалният филм „ЛАГУНАТА НА БЕЛИТЕ ПТИЦИ“ - 02.06.2021
Филмът е фокусиран върху биоразнообразието на една от уникалните за българската природа екосистеми – свръхсолената лагуна Поморийско езеро.Документален филм "СЕНКИ В НОЩТА: МИСТЕРИОЗНИЯТ СВЯТ НА ПРИЛЕПИТЕ" - 1ва част и "СЕНКИ В НОЩТА: УЯЗВИМИТЕ РЪКОКРИЛИ" - 2ра част - 25.01.2022г.
„Сенки в нощта“ е документален филм в две части, който повдига завесата към света на малко познатите, но много полезни за природата и хората диви наши съседи – прилепите. Неговата втора част „Сенки в нощта: Уязвимите ръкокрили“ насочва вниманието към причините, поради които днес все повече видове прилепи са застрашени. Това важи с особена сила за насекомоядните между тях, които имат незаменими функции в борбата с вредните насекоми и поддържането на общия екологичен баланс.

 
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000