_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Графити - съвременните стенописи

СУ "д-р Петър Берон", Свиленград
Част от дейностите на проект "Натура 2000 в България - Нови хоризонти" е изрисуването на мащабни графити с образа на защитените видове в няколко населени места

В Свиленград - белошипата ветрушка.


СУ "д-р Петър Берон", Свиленград

ОУ "Иван Вазов", СвиленградВ Пловдив - брадат лешояд


Сградата на EVN, бул. „Васил Левски“ 236, Пловдив
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000