_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Инфо клипове Дневник

1


3. "Натура 2000" навършва 30 години днес
https://www.youtube.com/watch?v=KWniT196H4A2. Виновни ли са прилепите за COVID-19? – 01.10.2020 г.
https://www.youtube.com/watch?v=Z0ODKl_MRpk1. Как да убиеш море – 24.09.2019 г.
https://www.youtube.com/watch?


 
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000