_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Информационни клипове Дарик Радио

1
Информационен радио клип за Натура 2000


Информационен радио клип за прилепите


Информационен радио клип за лешоядите в България


Информационен радио клип за гривестата рибарка


Информационен радио клип за белоглавия лешояд


Информационен радио клип за ловния сокол


Информационен радио клип за малкия корморан


Информацияонен радио клип за Денят на Земята


Информационен радио клип за белошипата ветрушка


Информационен радио клип за червеногушата гъска


Информационен радио клип за делфините


Информационен радио клип за брадатия лешояд


Информационен радио клип за царския орел


Информационен радио клип - 30 години Зелени Балкани
 
 
 
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000