_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

История по пръстен за живота на една белошипа ветрушка, освободена от екипа на Зелени Балкани

***
10.10.2018 г.
Наскоро екипът на Зелени Балкани, който работи в Модула за освобождаване и адаптация на белошипи ветрушки в село Левка направи интересно наблюдение на освободена през 2014 мъжка птица с пръстен BPN.

Птицата е излюпена през 2014 година в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани по програмата за възстановяване на популацията на вида, който беше изчезнал от България в продължение на десетилетия. През 2016 година BPN се завръща в Левка, но поради териториалното поведение, което белошипите ветрушки понякога проявяват по време на размножителния период, се сбива с една женска при опит за заемане на гнездилка. Тя се оказва по-силна от него и по-убедена, че иска да загнезди точно там и той остава със сериозни наранявания след боя. Приет е за лечение в Спасителния център и след като излиза от реанимация, е настанен в клетка за възстановяване, където веднага успява да си намери партньорка. Престоява в центъра в продължение на два размножителни сезона, като за това време успява да отгледа 7 собствени малки и заедно със своята женска става приемен родител на още толкова чужди. След всички тези премеждия, екипът ни прецени, че той вече е готов да се върне в дивата природа и е освободен отново есента на 2017 година от хака в Стара Загора.

И тази година, за наша най-голяма изненада, екипът ни в Левка успя да разпознае същият този мъжки с пръстен BPN, който се е завърнал отново да загнезди в България на първото мястото, което той е опознал като родно – Модулът в село Левка.

Тази история е много показателна за това, че пръстените ни дават много ценна информация за птиците и могат да ни разкажат интересни истории за техните премеждия, които няма как да научим, ако птиците не са маркирани. Също така ни дава надежда, че белошипите ветрушки, престояли в рехабилитация успяват в последствие да оцелеят сами в дивата природа и да се справят успешно с предизвикателството да мигрират, да намират пътя до родното място и да се създават поколение.

Градимир Градев,
Ръководител на проект
тел: 0885 609289; е-mail : ggradev@greenbalkans.org


Природозащитните дейности за белошипата ветрушка през 2018 г. се осъществяват от Зелени Балкани с подкрепата на германската фондация EuroNatur - www.euronatur.org 
Информационните дейности за белошипата ветрушка се подпомагат от проект  LIFE17 GIE/BG/000371 „НАТУРА 2000 в България – НОВИ ХОРИЗОНТИ“ (LIFE for Bg NATURA) на СНЦ "Зелени Балкани"

НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000