_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Издания Капитал

1
"Вдъхновяващи срещи от третия вид" – Дванайсет успешни истории на български неправителствени организации.


 
 "Морето, биоразнообразието,екологията. Делфински  експедиции в Черно море"

 
"Вдъхновяващи срещи от третия вид" – Дванайсет успешни истории на български неправителствени организации. 4 Mb (pdf) свали
"Морето, биоразнообразието,екологията. Делфински  експедиции в Черно море" 5 Mb (pdf) свали
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000