_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Изложбата „Натура 2000 в България“ гостува в Шабла и Дуранкулак

*
29.07.2021 г.
От 28 юли до 10 август гости и жители на Северното ни Черноморие ще могат да се запознаят с някои от най-ценните видове и местообитания от природата на България.

Гостите на Дуранкулак могат да посетят изложбата в Народно Читалище „Дружба 1898“, село Дуранкулак, а в гр. Шабла – Зелен Образователен Център гр. Шабла и да се насладят на атрактивни фотографии на красиви местообитания и видове с европейско консервационно значение на фотографа Емил Енчев, както и от фотоархива на Зелени Балкани.
Под формата на отворена презентация за посетителите на Зеления център, както и деца от летен кръжок по занимания, бе представена информация за видовете от мрежата Натура 2000. На всички бяха раздадени информационни материали.
Идеята на изложбата е да популяризира пред широката общественост, значението на Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България, като важен инструмент за съхраняване на най-ценните природни кътчета в страната ни, както и да привлече обществена подкрепа за тяхното дългосрочно опазване.

Благодарим на домакините от НЧ „Дружба 1898“, с. Дуранкулак и Зелен Образователен Център, гр. Шабла за гостоприемството и доброто партньорство.

Натура 2000
Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

За контакти:
Полина Христова – Зелени Балкани, Специалист комуникации, тел. 0882508721, phristova@greenbalkans.org

НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000